Zandwinbedrijf K3Delta wil de zandwinplas in buurtschap Amerika, op de grens van Drenthe en Groningen, fors uitbreiden. Het gaat om 30 hectare zandwingebied en er komt 10 hectare natuur bij.

De nieuwe zandwinning in de gemeente Noordenveld ter grootte van dertig voetbalvelden moet ten noordwesten van de bestaande plas komen. Het gebied strekt zich uit tot aan de provinciegrens met Groningen.

loading

K3Delta heeft overeenstemming bereikt met twee boeren over de aankoop van veertig hectare landbouwgrond. Voorwaarde is dat de vergunningen voor zandwinning worden afgegeven. K3Delta wil de zandwinning in fases uitbreiden, te beginnen aan de noordkant.

Tien hectare natuurgebied

Behalve zandwinning wil K3Delta er ook natuurvriendelijke oevers, bos en wandelpaden aanleggen en tiny houses op eilandjes en een zonnepark op het water realiseren. ,,We gaan 10 hectare natuurgebied realiseren. De tijd dat je alleen maar een rechttoe rechtaan waterbak aanlegt is voorbij. Je moet een gebied voor later achterlaten. Hier denken we aan een mix van natuur, rust, recreatie en duurzame energie”, zegt projectleider Iwan Reerink.

Volgens K3Delta is de uitbreiding noodzakelijk om in de toekomst aan de regionale vraag naar zogenaamd ophoogzand te kunnen voldoen. De huidige zandwinning in Amerika loopt op haar einde. Tot op een diepte van zo’n 20 meter is zand weggezogen.

Leek en Roden

Het zand wordt gebruikt voor woning- en wegenbouw in een straal van zo’n 35 kilometer rond de zandwinning, aldus Reerink ,,Bijna alle huizen in Leek en Roden zijn gebouwd op zand uit deze put. Het is ook ideaal zand voor paardenbakken.”

loading

De winning van zogeheten oppervlaktedelfstoffen, zoals in Amerika, is benoemd als ‘nationaal belang’. De provincie Drenthe, die een ontgrondingsvergunning moet afgeven, wil liever bestaande zandwinplassen uitbreiden in plaats van nieuwe zandwinningslocaties toestaan.

Drenthe kent een aantal zandwinplassen, onder meer in Echten, Ellertshaar, Emmen, Hoogersmilde, Smilde en Ubbena. Enkele zijn gesloten zoals die in Tynaarlo en het Gasselterveld bij Gasselte dat is omgetoverd tot een populaire recreatieplas.

Mer

Het plangebied voor uitbreiding in Amerika bedraagt zo’n 40 hectare tussen Een en Een-West. Omdat de oppervlakte groter is dan 25 hectare is een milieueffectrapportage (mer) nodig. Daarin moeten de gevolgen voor het milieu omschreven staan.

loading

Ook wordt gekeken naar archeologische waarden in het gebied. De Zwartendijksterschans in Een-West, het verdedigingswerk dat in de zestiende en de zeventiende eeuw deel uitmaakte van de Fries-Groningse waterlinie, ligt op een steenworp afstand van het geplande uitbreiding.

Een eerste aanzet tot de mer ligt ter inzage bij de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. Omwonenden kunnen tot 9 september zienswijzen tegen het plan indienen.

Omwonenden

Die gaan er zeker komen, verwacht Els Louwerse uit Amerika. Ze is eigenaar van groepsaccommodatie ‘t Eenerveld dat pal aan de bestaande zandwinning ligt. Ze woont met haar man in een boerderij aan de noordzijde van de plas.

,,We zijn niet tegen de zandwinning, maar wel tegen een zonnepark op het water. Dat bederft het uitzicht van onze gasten. De tiny houses op de eilanden hoeven wat ons betreft ook niet. Die kunnen ze beter bouwen op de recreatiebedrijven in Amerika. Daar is ruimte genoeg. Wij zijn niet de enigen die er zo over denken.”

Volgens Iwan Reerink van K3Delta is het de vraag of het zonnepark haalbaar is. ,,Het park moet met een kabel aangesloten worden op het elektriciteitsstation van Vierverlaten bij Groningen. Dat is nogal een eindje en je hebt allerlei vergunningen nodig.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe