Tynaarlo gaat met stofkam door huishoudboekje: meer inkomsten, minder uitgaven

Net als andere gemeenten kan Tynaarlo extra geld goed gebruiken. Foto Shutterstock

Een hogere onroerende zaakbelasting, en zelfs de hondenbelasting is genoemd. Allerlei mogelijkheden kwamen dinsdag in de gemeenteraad van Tynaarlo voorbij om het huishoudboekje van de gemeente de komende jaren sluitend te krijgen.

De raadsvergadering ging over de financiële toekomst van Tynaarlo. Die is zoals bij vrijwel alle gemeenten tamelijk somber. De uitgaven aan sociale ondersteuning en zorg zijn een blok aan het been van elke wethouder van financiën.

Stofkam

De PvdA diende een motie in om met een stofkam langs alle inkomsten- en uitgavenposten te gaan. Volgens de sociaaldemocraten zoekt de bezuinigingen nu te veel binnen de post zorg en sociale ondersteuning. Ze willen over de hele linie bekijken wat er extra gedaan kan worden.

De motie kreeg steun van alle partijen, behalve de VVD. Die vindt het voorstel overbodig, het spreekt volgens de liberalen vanzelf dat de gemeente dit doet. Op voorspraak van John Franke (Leefbaar Tynaarlo) nam de gemeenteraad ook een motie aan om scherper te kijken hoe met name de jeugdzorg toch wat goedkoper kan, net als andere zaken binnen de post zorg en sociale ondersteuning. In de motie staat ook dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de minima.

Gemeentebestuurders op de barricaden

Ook nam de gemeenteraad een motie aan om als Tynaarlo mee te doen aan de inspanningen van gemeentebestuurders om het Rijk er van te overtuigen dat hun positie onhoudbaar wordt door de verhoudingsgewijs krappe uitkeringen uit het Gemeentefonds. In het kader daarvan is er donderdag een actiedag in Den Haag.

De oppositie (VVD, PvdA, Gemeentebelangen) is wel ontevreden over de manier waarop de gemeente de onzekere financiële situatie aanpakt. De gemeente zou te weinig concrete maatregelen nemen om de financiële zaken op orde te krijgen. De oppositie stemde dinsdag daarom tegen de zogenoemde Perspectievennota, die een vooruitblik bevat voor de komende jaren.

menu