De extra verhoging van de onroerende zaakbelasting volgend jaar in de gemeente Tynaarlo is eenmalig, heeft de gemeenteraad besloten. Zeer tegen de zin van wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) van financiën.

De gemeenteraad nam dinsdagavond tijdens de vaststelling van de begroting voor volgend jaar een motie aan van CDA en D66. Volgend jaar verhoogt de gemeente de opbrengst van de OZB met in totaal 7 procent. Voor de inwoners zal dit gemiddeld een verhoging van 5 à 6 procent betekenen, verwacht De Graaf. Omdat er meer huizen en bedrijfspanden zijn gekomen en de WOZ waarde is gestegen, kan de gemeente zo aan een hogere opbrengst komen.

Prijsontwikkeling bijbenen

Oorspronkelijk was het echter de bedoeling dat de opbrengst met 2 procent omhoog gaat, om de prijsontwikkeling bij te benen. Gezien de moeilijke financiële situatie is een extra verhoging echter noodzakelijk, redeneert een raadsmeerderheid. Maar na de motie van D66 en CDA moet die extra verhoging in 2022 dus weer worden teruggedraaid. De Graaf vindt het echter erg onhandig om dat nu al uit te spreken.

„Dit deel van de inkomsten wordt dan dus incidenteel in plaats van structureel”, hield hij de raadsleden voor. „Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de provincie (die toezicht houdt op de gemeentelijke financiën, red) onze begroting beoordeelt.” Volgens De Graaf kan de provincie tot de slotsom komen dat er een gat in de begroting zit en die afkeuren. „Je kunt dus beter volgend jaar beslissen dat je de OZB weer wilt verlagen.”

Gevoelig

De verhoging van de OZB ligt echter zeer gevoelig bij veel fracties, zo vindt de VVD dat de gemeente veel mogelijkheden om te bezuinigen ongemoeid laat. De liberalen steunden de motie dan ook, net als PvdA, D66 en Gemeentebelangen.

Vooral oppositiepartij VVD heeft grote moeite met de begroting van de gemeente. Fractielid Edwin Hageman vindt dat burgemeesters en wethouders bij het opstellen van de begroting de eerder opgestelde uitgangspunten van de gemeenteraad met voeten treedt. Hij wilde daarom niet meedoen aan de beraadslagingen. De begroting kreeg echter wel steun van de collegepartijen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe