De gemeente Tynaarlo heeft zich misrekend. Ze dacht alle Asser aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) over te kunnen nemen, maar een groot deel gaat naar stichting FB Oranjewoud.

De gemeenteraad van Tynaarlo nam dinsdagavond op een ingelaste vergadering het besluit om de aandelen van Assen - sinds 10 december officieel te koop - over te nemen. Juist om ze uit handen te houden van de Friese stichting. Maar FB Oranjewoud heeft zich reeds schriftelijk bij de luchthaven gemeld voor de Asser portie van 10 procent, bevestigt FB Oranjewoud-voorzitter Jorrit Volkers.

‘Volgens mij is dit allemaal niet zo belangrijk’, zegt directeur FB Oranjewoud

,,Als Tynaarlo ze ook wil hebben, zullen ze volgens de statuten naar rato worden verdeeld. Maar volgens mij is dit allemaal niet zo belangrijk’’, meent Volkers. ,,Het belangrijkste is de toekomst van Groninger Airport Eelde.‘’ Later deze maand wordt met de minister gesproken over een eventuele miljoenenbijdrage van het rijk.

De verdeling naar rato pakt voor Tynaarlo nadelig uit. FB Oranjewoud bezit reeds 26 procent van de aandelen en Tynaarlo 4 procent. Volgens die verhouding komt Tynaarlo na verdeling uit op 5,33 procent en FB Oranjewoud op 34,67 procent. Tynaarlo had op 14 procent gerekend.

De aandeelhouders van GAE moeten zich uiterlijk 10 januari melden voor de Asser aandelen, daarna kunnen ze ook naar andere geïnteresseerden. Onder meer de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE), geen voorstander van doorontwikkeling en investeren, had al interesse getoond.

Om ‘tijd te kopen’ had FB Oranjewoud de andere aandeelhouders reeds aangeboden om ‘tijdelijk’ de aandelen van Assen over te nemen. Dan zou in een later stadium alsnog een besluit kunnen worden genomen over verkoop of herverdeling.

Leefbaar Tynaarlo wantrouwt de Friese stichting

Dat was voor de provincies Groningen en Drenthe prima, maar Tynaarlo wilde dat voorkomen, ingegeven en gesteund door onder meer de grootste fractie, Leefbaar Tynaarlo. ,,Gelet op de signalen die bij ons in de raad leven’’, zei verantwoordelijk wethouder Hanneke Wiersema (CDA). Leefbaar Tynaarlo sprak eerder de vrees uit dat Oranjewoud vooral interesse heeft in winst maken bij tal van andere ontwikkelingen op het luchthaventerrein, mocht de stekker uit GAE worden getrokken.

,,Alle aandeelhouders vonden het een goed idee dat de aandelen tijdelijk bij ons komen’’, zei Wiersema dinsdag.

Wethouder was nog niet op de hoogte

Gevraagd om een reactie bleek dat Wiersema donderdagavond nog niet op de hoogte was van de opstelling van FB Oranjewoud. Vrijdag komen de aandeelhouders weer bijeen. ,,Dan zullen we het er maar eens over hebben’’, aldus Wiersema.

Het tijdelijke karakter van de overname, dat eerst nog in het raadsvoorstel zat, werd overigens wel geschrapt, op initiatief van Leefbaar Tynaarlo. Om alle controle zelf te houden. Volkers kreeg donderdag wethouder Wiersema daarover aan de telefoon, zei hij. ,,Om te benadrukken dat de overname van de Asser aandelen toch echt tijdelijk is’’, zegt Volkers. Tijdelijk of niet, een groot deel krijgt Tynaarlo niet in bezit.

Volgens Wiersema is er na de raadsvergadering nog geen contact geweest met de andere aandeelhouders.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe