Op initiatief van D66 en de ChristenUnie komen er geen appartementengebouwen met meerdere lagen in de nieuwe wijk Vries-Zuid. Daar zijn alle partijen behalve GroenLinks, de PvdA en Gemeentebelangen het mee eens. De drie vrezen dat het schrappen van deze mogelijkheid ten koste gaat van goedkopere woningbouw.

De gemeenteraad van Tynaarlo ging deze week unaniem akkoord met het vaststellen van het bestemmingsplan, zodat kan worden begonnen met het bouwrijp maken van de gronden.

‘Niet meer in lijn met huidige woningmarkt’

Op initiatief van de PvdA gaat de gemeente zo snel mogelijk de starterslening actualiseren. Die lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting moet het mogelijk maken voor nieuwelingen op de woningmarkt om een passende koopwoning te bemachtigen. Maar, zo schetste raadslid Anneke Lubbers, de maximale koopsom in de starterslening van Tynaarlo is niet meer in lijn met de huidige woningmarkt.

Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) zegde eveneens toe in een later stadium, bij het actualiseren van de grondexploitatie van het plan, te onderzoeken of een erfpachtconstructie ook nog is toe te passen in de nieuwe wijk waar 75 nieuwe huizen moeten komen. Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) is van mening dat erfpachtconstructies voor Vries-Zuid te laat zijn.

Marktconforme prijzen

Projectontwikkelaar WVG uit Meppel gaat daar 24 van bouwen en woningcorporatie Woonborg 12. Vijftien kavels gaat de gemeente rechtstreeks aan particulieren verkopen, die naar eigen inzicht een huis kunnen bouwen. Voorts heeft het bouwplan nog drie ‘witte vlekken’. Voor twee daarvan kijkt Kraaijenbrink naar seniorenwoningen. De derde kan worden gebruikt voor starterswoningen of een alternatieve woonvorm zoals zogeheten tiny houses .

Wanneer de kavels worden uitgegeven wil wethouder De Graaf best een onafhankelijk bureau nog eens extra laten kijken naar wat de marktconforme prijzen zijn, zei hij op vragen van de VVD. Die maakte er meermaals een punt van dat de gemeente op voorhand 219.759 euro moet toeleggen op het plan.

Onduidelijkheid

In 2023 wordt begonnen met de uitgifte van kavels voor de nieuwe woonwijk Vries-Zuid, ten zuiden van Diepsloot, zei wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) tegen de raad. Dat zorgde voor onduidelijkheid, want de planning was anders.

Donderdag stuurde het college de gemeenteraad een brief om die onduidelijkheid weg te nemen. ‘De voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken zijn inmiddels gestart’, schrijft het college. ‘In de tweede helft van 2021 verwachten we op grond van de huidige inzichten de eerste kavels uit te kunnen geven. De sociale huurwoningen zijn voorzien in 2023. De eerste inkomsten uit het plangebied worden eind 2022/begin 2023 verwacht.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe