Update: Doodzieke Amir (10) mag nog niet terug naar zijn ouders in Emmen

Foto: Boudewijn Benting

De kinderbescherming hoeft de terminaal zieke 10-jarige Amir nog niet over te dragen aan zijn ouders in het azc in Emmen. De rechter vindt dat geregeld moet worden dat de ouders hun zoon dagelijks kunnen bezoeken in de instelling waarin hij is geplaatst.

De toestemming voor de voorlopige ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing van de ongeneeslijk zieke jongen is door de kinderrechter verlengd tot 5 november. 

,,Maar dat is een uiterlijke termijn”, zegt waarnemend regiodirecteur Robert Vonk van de Raad voor de Kinderbescherming Noord-Nederland. ,,Het betekent niet dat het nog zo lang moet duren. Als morgen blijkt dat artsen het verantwoord vinden dat de jongen naar huis kan, dan gebeurt dat. Wij willen ook toewerken naar een hereniging van ouders en kind. De jongen gaat terug naar zijn familie, zodra blijkt dat deskundigen en de gezinsvoogd vinden dat de omstandigheden zo zijn aangepast dat de ouders verantwoorde zorg kunnen geven.”  

Advocaat Joancy Breeveld van de ouders van Amir is licht teleurgesteld over de uitspraak, maar niet helemaal ontevreden. ,,De maatregel is met een maand verlengd. De kinderbescherming had om een verlenging van drie maanden gevraagd. Zoals ik het zie, vindt de rechter dat de komende tijd door voogdij-instelling Nidos en de kinderbescherming moet worden gewerkt aan terugkeer naar de ouders.”

Geduld en liefde

De kinderbescherming en Nidos moeten er van de rechter voor zorgen dat de ouders dagelijks omgang kunnen hebben met hun zoon. Amir heeft een ernstige stofwisselingsziekte en is verstandelijk gehandicapt. Hij heeft volgens zijn ouders nog hoogstens een paar maanden te leven. Twee weken geleden werd hij door de kinderbescherming bij zijn ouders uit het azc weggehaald. De ouders zouden niet in staat zijn om hem de juiste zorg te bieden. Dat is de advocaat absoluut niet met de kinderbescherming eens. Zij zegt dat de ouders jarenlang voor het kind hebben gezorgd, met hulp van thuiszorg. ,,Zij weten precies hoe ze hem moeten verzorgen met veel geduld en liefde. Zeker in de laatste fase van zijn leven is dat het meest belangrijk.”

Woensdag heeft de meervoudige kinderrechtbank in Assen op een drie uur durende zitting geluisterd naar de argumenten van de ouders, de kinderbescherming en de voogdij-instelling. Breeveld heeft donderdagmorgen van de rechtbank telefonisch een korte mondelinge uitspraak gekregen. De advocaat ontvangt binnenkort nog een uitgebreider schriftelijk vonnis. De ouders van Amir zijn verdrietig. Zij zeggen dat hun zoon sterk achteruit is gegaan in de instelling Bedum waar hij volgens hen door de kinderbescherming is geplaatst.

Werken aan snelle hereniging

De afgelopen twee weken hebben ze hem twee keer kort kunnen bezoeken. De advocaat gaat met de gezinsvoogd overleggen hoe de komende weken het dagelijks bezoek moet worden geregeld. De ouders hebben geen eigen vervoer om van Emmen naar Bedum te komen. Breeveld verwacht dat zowel de kinderbescherming als de voogdij-instelling gaan werken aan een snelle hereniging van Amir met zijn ouders.

De Afghaanse familie is zes jaar in Nederland. De familie heeft vorig jaar een verblijfsvergunning gekregen. Het gezin wacht in het azc in Emmen op een woning die ook geschikt is voor hun gehandicapte kind. De advocaat zegt dat het lastig is om zo’n woning te vinden te vinden. Breeveld roept mensen op om zich te melden als zij een aangepast huis voor de familie beschikbaar hebben.

Fucosidose

Amir lijdt aan de erfelijke stofwisselingsziekte fucosidose. Kinderen die daarmee geboren worden, worden meestal niet oud. De hersenen, nieren, de lever en het hart raken in toenemende mate beschadigd, waardoor het kind niet goed groeit, niet goed kan bewegen en zich verstandelijk niet goed ontwikkelt. Op de huid heeft een kind met fucosidose soms rood-paarse plekjes. Daarnaast kunnen er botafwijkingen zijn. De spieren kunnen stijf zijn. De organen in de buik zijn soms groter. Ook kan het kind vaker infecties hebben. De ziekte is niet te genezen. De lichamelijke achteruitgang neemt in de loop van de tijd toe. Kinderen met fucosidose overlijden vroegtijdig. 

De ouders van Amir hebben met hulp van thuiszorg altijd zelf voor voor hun zoon gezorgd. Na een melding van Veilig Thuis Drenthe concludeerde de kinderbescherming op 7 september dat acuut moest worden ingegrepen, omdat de jongen bij zijn ouders niet de goede zorg kreeg. Een andere reden kunnen of willen de betrokken instanties niet geven. Regiodirecteur Vonk van de kinderbescherming zegt dat artsen moeten gaan bepalen wat uiteindelijk de beste oplossing is. ,,Als het mogelijk is, gaat de jongen met ondersteuning wat ons betreft terug naar de ouders. Of dat verantwoord is, kunnen alleen medici beoordelen.”  

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Amir