Veel animo geluidsmetingen windpark Drentse Monden en Oostermoer

De eerste windmolen aan de Mondenweg. Foto: Marcel Jurian de Jong

Ruim 30 mensen willen meewerken aan het geluidsonderzoek voor windpark Drentse Monden en Oostermoer. Vanaf het moment dat Borger-Odoorn in week 49 bewoners opriep zich online aan te melden via het windloket van de gemeentesite, stromen de aanmeldingen binnen.

,,We begonnen de week met 25. De teller loopt nu al op naar 35”, maakt ambtenaar Henk Brink van Borger-Odoorn de balans op. Niet alleen getalsmatig, maart ook de spreiding over het hele gebied stemt Brink tot tevredenheid. ,,Naast aanmeldingen uit het gebied zelf hebben we ze ook uit Stadskanaal, Borger en Klijndijk binnen gekregen. Genoeg keus al met al een goed beeld te krijgen.”

Beginnen vanaf nul

Om geluidstechnisch de gevolgen van de komst van 45 windturbines met een tiphoogte van 210,5 meter in kaart te kunnen brengen moet het onderzoek beginnen vanaf nul: voor de eerste turbine draait dus. Bij 1e Exloërmond staat er al één, maar die is voorlopig slechts ingezet om te testen in hoeverre sprake is van een storend effect op de metingen van het telescoopnetwerk van Lofar. Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, staat de molen stil.

Onderzoek kost 190.000 euro

De betrokken gemeentes Aa en Hunze, Borger en Stadskanaal investeren er samen 190.000 euro in. Twee onderzoeksbureaus zijn erbij betrokken: DGMR en LBP Sight. Zij selecteren 12 adressen. Aan die huismuren worden meetkastjes opgehangen. Brink: ,,Er worden 2 speciale metingen gedaan over een periode van 18 maanden. Het is een onderzoek dat ook sneller kan; in 3 maanden. Maar wij hebben bewust voor de optimale variant gekozen.”

Evenredig over het gebied

In Borger-Odoorn komen 29 windturbines, in Aa en Hunze 16. Om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen, worden de adressen evenredig over het gebied geselecteerd. Vermoedelijk 7 in Borger-Odoorn, 4 in Aa en Hunze en 1 in Stadskanaal. Het onderzoek moet onder meer de gevolgen in kaart brengen van het laagfrequent geluid. De Portugese professor Mariana Alves-Pereira verricht al enkele jaren onderzoek naar het effect daarvan op de gezondheid. Volgens haar kan het leiden tot ernstige klachten, maar haar conclusies zijn tot nu toe niet erkend door bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens de betrokken gemeentes heerst er in het gebied grote bezorgdheid over het effect van laagfrequent geluid van windmolens op de gezondheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe