In de gemeente Aa en Hunze zijn vier zorginstellingen actief terwijl ze niet de noodzakelijke vergunningen hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente.

Bij twee van de vier zaken is sprake van zogeheten handhavingsdossiers. Het gaat om Stichting Altijd Zorg en Phusis op ‘t Ruige Veld in Rolde en bij Zorg Anders in Annen. Bij Zorg Anders is het trouwens wel zo dat Aa en Hunze van plan is om deze Anner zorgaanbieder een goede vergunning te geven.

Maar de stichtingen Altijd Zorg en Phusis, die zorg verlenen op ‘t Ruige Veld in Rolde, zijn andere koek. Tegen Altijd Zorg zijn al meerdere dwangsommen ingediend. Phusis gebruikt panden die daar niet voor bedoeld zijn, laat een woordvoerder weten. ,,En er woont daar nog iemand die helemaal geen patiënt of cliënt is. Dat is ook niet toegestaan.”

Niet de juiste papieren

Ook zijn er twee nieuwe zorginstellingen boven komen drijven die geen vergunning hebben, blijkt uit de brief van het college van Aa en Hunze. Zo heeft gezinshuis Ezri (voor zes kinderen/jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking) in Nieuwediep niet de juiste vergunning. De logeer- en weekendopvang is in strijd met het bestemmingsplan. De bestemmingsplanwijziging is inmiddels in gang gezet, laat Aa en Hunze weten.

Ook Ipsumzorg in Deurze zou volgens de gemeente niet de juiste papieren hebben. Toch geeft het bedrijf, aangesloten bij Stichting Boer en Zorg in Noord-Nederland (Bezinn), sinds 2019 onderdak aan volwassenen met autisme en met licht verstandelijke beperkingen. De gemeente is inmiddels een zogeheten legalisatieonderzoek gestart. Bij zo’n onderzoek kijkt een gemeente of een overtreding alsnog kan worden gelegaliseerd.

Slecht gedrag wordt beloond

Vorig jaar zomer moest de gemeenteraad van Aa en Hunze een illegale situatie in Gieterveen rechttrekken. Carefield Zorg runt al sinds 2017 een zorgboerderij terwijl de vergunning niet rond was. ,,Slecht gedrag wordt hiermee eigenlijk beloond”, gaf VVD-raadslid Richard Heling toen ietwat gepikeerd aan. De raad vindt dat de gemeente Aa en Hunze wat vaker de tanden moet laten zien bij zorgboerderijen door bijvoorbeeld een bouwstop op te leggen.

Heling vroeg tijdens dat debat om een overzicht van vergelijkbare zorgboerderijen. Dat leverde dus een lijst van 44 zorgboerderijen in Aa en Hunze op, waarvan een klein deel nog niet legaal is. Tijdens de raadsvergadering verbaasde Heling zich er over dat Aa en Hunze toch weer op nieuwe instellingen zonder goede vergunning is gestuit. ,,Gaan we die nu ook legaliseren? Wat is de koers op het moment dat we dit constateren?”

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra gaf donderdagavond in zijn reactie aan dat het de bedoeling is om te kijken of de vergunning inderdaad alsnog kan worden gegeven. ,,We kijken natuurlijk wel of het binnen de kaders en het beleid past.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe