De vier ijsberen zijn weer herenigd. Foto: Wildlands

IJsberen Noordje en Lale zijn toch weer terug in Emmen; ze gedijden niet in Frankrijk

De vier ijsberen zijn weer herenigd. Foto: Wildlands

De ijsberen Noordje en Lale zijn vrijdag teruggekomen in Emmen. In Frankrijk, waar ze naartoe waren verhuisd, gedijden ze niet goed. Ondertussen is hun onderkomen in Emmen wel verkleind.

Het ijsberenverblijf is kleiner gemaakt om plek te bieden aan een nieuwe doorgangsroute tussen Nortica (ijzige koude) en Serenga (hete droogte). Het park wil hiermee bezoekers tegemoetkomen die klaagden dat er niet zo'n doorsteek was en dat ze telkens hetzelfde stuk terug moesten lopen naar het centrale Kompasplein.

In het deel dat is afgesnoept van de ijsberen, en waar de doorsteek is gemaakt, bivakkeren nu ook de pinguïns.

Vanwege de verkleining van het ijsberenverblijf werd in maart afscheid genomen van twee van de vier ijsberen: Noordje (6,5 jaar) en Lale (5,5 jaar), die sinds de opening van Wildlands in het park verbleven.

Naar Frankrijk voor de voortplanting

Bijkomende reden om de beren op transport te zetten, was het feit dat ze rijp zijn om zich voort te planten. In Emmen zijn geen mannetjesijsberen.

In het kader van het fokprogramma waar dierentuinen aan meedoen, werden de twee dames overgeplaatst naar La Palmyre Zoo in het Franse Les Mathes. Dit park had een leeg ijsberenverblijf nadat kort na elkaar de drie Franse ijsberen die er leefden, waren doodgegaan.

Het was de bedoeling om na de gewenningsperiode ook een mannetjesijsbeer naar La Palmyre Zoo te halen, maar het is anders gelopen. Noordje en Lale konden er namelijk niet aarden.

Beren ijsbeerden, wat niet de bedoeling is

,,Ons verblijf bleek niet groot genoeg om zulke relatief jonge beren genoeg uitdaging te bieden'', zegt assistent-manager Piere Caillé. ,,Ze gingen stereotiep gedrag vertonen. IJsberen en dat soort herhaalde bewegingen. We hebben geprobeerd hen meer verrijking te bieden met speeltjes en zo, maar uiteindelijk is besloten dat het beter is ze terug te laten gaan naar Emmen.''

Volgens Caillé kwam daar bij dat het onderkomen in La Palmyre Zoo te verouderd is om nog langer mee te draaien in het fokprogramma. ,,Er zijn andere dierenparken bij gekomen met betere faciliteiten. Volgens de coördinator van het fokprogramma is het beter dat de ijsberen zich elders voortplanten.''

En dus zijn Noordje en Lale op transport gezet, terug naar Emmen, naar hun vorige 'huisgenoten' Nela (5) en Lili (3). Daar zijn ze vrijdagochtend aangekomen.

Viertal is inmiddels herenigd en ook voor de schermen te zien

,,We hebben ze rustig uitgeladen en even laten bijkomen van de reis'', stelt woordvoerster Renée Vorenkamp. ,,We zagen de andere twee ijsberen direct nieuwsgierig gluren. Toen hebben we besloten de vier beren te herenigen, achter de schermen.''

En dat ging zo goed dat ze daarna gezamenlijk naar buiten mochten.

'IJsberenverblijf te klein? Het afgesnoepte gedeelte gebruikten ze toch weinig'

Op de vraag of het verblijf nu niet te klein is, nu er een deel van is afgehaald, zegt Vorenkamp: ,,Het ijsberenverblijf voldoet nog steeds ruimschoots aan de voorwaarden. We zouden de vier beren niet bij elkaar zetten wanneer het verblijf niet zou voldoen aan de dierenwelzijnseisen. Het gedeelte waar nu de pinguïns leven, werd door de ijsberen toch al weinig gebruikt. Bovendien is het verblijf de verbouwing verbeterd, waardoor het voor de ijsberen interessanter is geworden.''

Vorenkamp wijst erop dat het Europese fokprogramma jonge vrouwelijke beren in Wildlands onderbrengt totdat het moment zich aandient dat zij naar een andere dierentuin gaan om zich daar voort te planten. ,,De verwachting is dus dat ze op termijn weer zullen verhuizen.''

Noordje en Lale komen oorspronkelijk uit Mierlo (bij Eindhoven) en het Duitse Bremerhaven. Ze waren een half jaar in het oude Dierenpark Emmen te zien, voordat ze verkasten naar Wildlands.

Vrijdag zijn ook twee zeehonden aangekomen in Wildlands, vanuit Denemarken. Zij vullen voorlopig het leeggekomen verblijf van de pinguïns op.

Afgelopen maart verhuisden de ijsberen naar Frankrijk. Bekijk hieronder de beelden van die aankomst

menu