Verkoop Wapen van Drenthe rond: hotel en TT Museum

Het Wapen van Drenthe in Assen is verkocht. Het op instorten staande icoon gaat onderdak bieden aan het TT Museum, een hotel/restaurant en een Grand Café.

Het sterk in verval geraakte monumentale Wapen staat al jaren leeg. Vrijdag zou het pand in opdracht van de bank openbaar worden geveild. Tussentijds is door de twee nieuwe eigenaren een bod uitgebracht dat door de bank is geaccepteerd. Omdat het om een executieveiling ging moet de voorzieningenrechter de verkoop nog goedkeuren. De eigenaren willen vooruitlopend op de formele goedkeuring nog geen toelichting geven.

Restaurant en café

De bedoeling is dat het op de hoek van de Vaart Zuidzijde en de Collardslaan gelegen Wapen van Drenthe naast het TT Museum een restaurant en caféfunctie krijgt. Verder worden er zoals het nu lijkt 15 tot 20 hotelkamers gerealiseerd. Mogelijk dat dit aantal nog wordt uitgebreid. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om ook naast- en achterliggende percelen te verwerven zoals de oude brandweerkazerne en het pand van de kledingcentrale. Daardoor zou het museum meer ruimte krijgen en kan het aantal hotelkamers naar 25 stuks worden uitgebreid.

Waarschijnlijk is dat met de verbouw van het Wapen van Drenthe ook het omliggende openbare gebied wordt aangepakt. Om goed invulling te kunnen geven aan de horecafunctie moeten er zowel aan de Vaart als de Collardslaan terrassen komen. Dit zou een mogelijke aanpassing betekenen van de driesprong met De Markt. De gemeente heeft eerder ook al eens aangegeven niet onwelwillend tegen een aanpassing van de Collardslaan te staan.

Deze weg maakt onderdeel uit van de ring om het centrum. Een ombouw tot laan met klinkerbestrating en bomen, zoals bijvoorbeeld met de Torenlaan en de Zuidersingel is gebeurd, is wel een optie. Voor de omgeving betekent de herbestemming van het Wapen van Drenthe een enorme impuls. Met Fellini, De Nieuwe Kolk en het Pannenkoekenschip heeft de overkant van de Vaart die kwaliteitsimpuls al gehad.

Leegstand

Het Wapen van Drenthe werd in 1781 gebouwd als ‘heerenlogement’. Tot 1973 vervulde het een horecafunctie (hotel/café). Daarna woonden er enkele jaren asielzoekers. Na hun vertrek in 2003 kwam het pand leeg te staan.

De afgelopen jaren is het verval heel snel gegaan en werd er regelmatig aan de bel getrokken om aandacht voor het Wapen te vragen. Er kwamen ook wel wat plannenmakers voorbij die iets zagen in het bijzondere gebouw. Zo had restaurant Humphreys plannen om er een restaurant te vestigen

Lees meer op onze TT-pagina
Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.