Vernieuwing Havenkwartier Assen begint bij de sluis

De pogingen om het Havenkwartier in Assen te veranderen in een nieuwe woon- en werkwijk richten zich de komende tijd op vier plekken rond de Havenkade.

‘Sluiskade’ wordt dit deel van het project genoemd. Dit naar de nieuwe sluis die in het Havenkanaal is gelegd. De focus voor de nieuwbouwprojecten wordt nu gelegd op het terrein direct rond de havenkom, omdat daar de beste kansen liggen. Het gaat om het gebied tussen C.T. Storkweg en de W.A. Scholtenstraat, dus zowel aan de zuid- als de noordkant van de haven.

De gemeente heeft de afgelopen maanden nog eens met de eigenaren van onroerend goed in het Havenkwartier gepraat om te peilen wie mee wil werken aan nieuwbouwprojecten nu de crisis bezworen is. Daaruit is naar voren gekomen dat er in het gebied rond de havenkom wel eigenaren zijn met plannen. Dat een deel van de panden daar al eigendom is van de gemeente maakt het ook wat gemakkelijker.

Sinds de lancering van het Havenkwartierproject in 2012 is er nog weinig terecht gekomen van de omvorming van het gebied als gevolg. De animo voor woningbouwprojecten trekt nu duidelijk aan en bovendien zijn er rond de havenkom wat ontwikkelingen geweest waardoor toekomstige bewoners niet meer het gevoel krijgen dat ze weggestopt worden op een bedrijventerrein, ook al is de afstand tot het centrum betrekkelijk klein. Het aanpalende Veemarktterrein wordt nu bebouwd met woningen, de Industrieweg als onderdeel van de Florijnas is vernieuwd en Het Kanaal en Havenkanaal zijn weer bevaarbaar gemaakt als onderdeel van de Blauwe As.

Centraal in het gebied ‘Sluiskade’ blijft de markante oude graansilo staan, die nu gebruikt wordt door startende ondernemers. Wat er verder komt in het gebied is nog niet bepaald. De gemeente noemt woningbouw, recreatie en nieuwe vormen van bedrijvigheid als opties. Na de zomer wil de gemeente in gesprek met alle betrokkenen om te komen tot een concreet plan.

Met Sluiskade als ‘springplank’ verwacht de gemeente dat ook de gewenste omvorming van de rest van het Havenkwartier van de grond komt. Niet dat plannen daarop moeten wachten, want de opzet blijft om op het bedrijventerrein tussen de Dr. Philipsweg en de W.A. Scholtenstraat tenminste 500 huizen te bouwen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.