Vertrouwenscommissie RUG onderzoekt promotie journalist Van Liempt op kampcommandant Gemmeker na klacht

Ad van Liempt in de voormalige woning van kampcommandant Gemmeker in Westerbork. Foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De vertrouwenscommissie van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de promotie van journalist Ad van Liempt. Van Liempt promoveerde in mei op de biografie van de kampcommandant van Westerbork, Albert Gemmeker.

De RUG bevestigt dat een klacht is ingediend. Over de aard van de klacht en de indiener laat de universiteit zich niet uit. De commissie zelf, maar ook de andere betrokkenen, hebben zich gedurende de behandeling van de klacht te houden aan een geheimhoudingsplicht. Voor de behandeling van de klacht staat vier tot zes weken.

‘Ik ga ervan uit dat ik me aan alle regels heb gehouden’

Ad van Liempt ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. ,,Ik ga ervan uit dat ik me aan alle regels heb gehouden”, stelt hij. ,,Verder kan en wil ik niet reageren. Onderdeel van de procedure is dat het in volstrekte vertrouwelijkheid gebeurt. Ik ben teleurgesteld dat het naar buiten is gekomen, dat gebeurt normaal gesproken niet.”

Zaterdag is gepensioneerd historicus Dr. Rudolf Dekker, die overigens de klacht niet heeft ingediend, gast in het radioprogramma Dr. Kelder en Co over zijn onderzoek Plagiaat, nivellering en de Tweede Wereldoorlog. Hij gebruikt de promotie van Van Liempt als casestudy. Dekker twijfelt aan het wetenschappelijke gehalte van de promotie. Op vragen van deze krant wil hij voorafgaand aan de uitzending niet ingaan. Van Liempt werkt aan de uitzending niet mee: ,,Ik heb me te houden aan de regels van de Rijksuniversiteit.”

De commissie neemt klachten in behandeling als ze voldoen aan enkele formele eisen. Dat de commissie een klacht in behandeling neemt zegt nog niks over de beoordeling van de klacht. Hoeveel klachten de commissie jaarlijks behandelt, verschilt nogal. In 2018 boog de driekoppige commissie onder leiding van hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring zich over zeven klachten. De twee jaren ervoor kwam geen enkele klacht binnen bij de commissie.

Oordeel is aan College van Bestuur

Onderdeel van de procedure is een hoorzitting met de beklaagde. Na het aanhoren van het verweer en het onderzoek van de klacht oordeelt de commissie of de klacht al dan niet gegrond is. Ook brengt de commissie een advies uit over bijpassende maatregelen aan het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit. Het College van Bestuur oordeelt vervolgens. In het meest extreme geval kan de universiteit verzoeken de doctorstitel in te leveren.

Klagers of beklaagden die het niet eens zijn met de uitspraak van de integriteitscommissie kunnen het advies voor een second opinion voorleggen aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

menu