Vervoer je carbid? Neem de juiste maatregelen (anders dreigen er bekeuringen)

Ter illustratie: carbidschieten. Foto: Jeroen Kelderman

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt particulieren voor het vervoer van carbid. ,,Veel mensen weten niet dat carbid een gevaarlijke stof is en dat het vervoer ervan aan regels is gebonden." Overtredingen kunnen leiden tot bekeuringen.

Met het vuurwerkverbod rond oud en nieuw is de vraag naar carbid toegenomen, stelt de ILT vast. Particulieren mogen daarom maximaal 5 kg carbid in een luchtdichte verpakking vervoeren. Volgens de Inspectie onderschatten mensne de risico's van het ontplofbare goedje.

Vrijdag is voor de zesde maal de campagne BOCK van start gegaan. De BOCK is de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Met de campagne hoopt een keur van instanties en hulpverleners dat mensen verstandig en veilig omgaan met carbid.

,,Carbid is een gevaarlijke stof en geeft, als het in aanraking komt met water, een zeer brandbaar gas af dat gemakkelijk tot explosies kan leiden. Blootstelling aan de buitenlucht (waar ook water in zit) kan al leiden tot gevaarlijke situaties, met name in gesloten ruimtes of verpakkingen die niet luchtdicht zijn."

Handhaving zaak van gemeenten

De handhaving op het carbid knallen is overigens en zaak van de gemeente. Boa's zullen optreden tegen eventueel illegaal afgestoken carbid. In Emmen zijn voor deze jaarwisseling 100 vergunningen voor carbidknallen afgegeven tegen 140 vorig jaar. in de gemeente Aa & Hunze zijn 26 vergunningen afgegeven.

Aanvullende regels voor vervoer

De inspectie wijst er op dat voor beroepsmatig vervoer of het vervoer van meer dan 5 kilo door particulieren gelden regels met aanvullende eisen aan onder meer verpakking, voertuig en opleiding. Niet voldoen aan de eisen brengt risico’s voor de gezondheid en omgeving met zich mee en is strafbaar. De ILT en politie kunnen controleren op de aanwezigheid van carbid in voertuigen.

Wat doet de ILT?

De ILT ziet toe op naleving van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Het gaat hierbij om het toezicht op het vervoer en de wijze van verpakken en afzenden van gevaarlijke stoffen. In deze hoedanigheid is de ILT bevoegd om voertuigen staande houden en te controleren of het vervoer van carbid aan de wet- en regelgeving voldoet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe