De geplande uitbreiding van Vrije School De Stroeten in Noordbarge stuit op bezwaren van buurtbewoners. Zij vinden dat de gemeente Emmen te weinig doet aan verkeersoverlast rond het schoolgebouw.

De Stroeten is sinds 2012 gevestigd aan de Stroetweg in Noordbarge. Toen de school begon, waren er zestig leerlingen. Dat aantal is inmiddels meer dan verdubbeld. Twee jaar geleden kwamen er twee noodlokalen bij en omdat de groei structureel is, heeft de school nu recht op permanente uitbreiding. Aan beide zijkanten moet een stuk worden aangebouwd. ,,Een lokaal voor de kleuters en een zaalruimte’’, verduidelijkt directeur Harry Drenthe.

Sprake van ernstige verkeersoverlast

Het plan past binnen het bestemmingsplan en volgens het college van burgemeester en wethouders is er geen enkele reden om de vergunning te weigeren. Dit is tegen het zere been van een flink aantal omwonenden. Zij wijzen erop dat er nu al sprake is van ernstige verkeersoverlast. ,,De Stroeten is de enige vrije school van Zuidoost-Drenthe. Veel kinderen komen niet uit de directe omgeving en worden door hun ouders van en naar school gebracht. En wij zitten met de vervelende gevolgen’’, zegt buurtbewoner Marcel Kuizenga.

loading

Hij wijst erop dat de Stroetweg een smal weggetje is, niet geschikt voor intensief verkeer. ,,Te veel auto’s in korte tijd, mensen die uitritten blokkeren en - je gelooft het vast niet - ook nog figuren die te hard rijden.’’ In de buurt gaat bovendien het verhaal dat De Stroeten bij de bouw in 2012 verkondigde dat het een kleine school zou blijven, met rond de zestig leerlingen. ,,Er zijn mensen die hierdoor het gevoel hebben op het verkeerde been te zijn gezet. Het maakt nogal een verschil: 60 of ruim 120 leerlingen’’, betoogt buurtbewoner Jacob Habing.

Officieel is het geen eenrichtingsweg

Aanvankelijk had de buurt de indruk dat de school de klachten niet serieus nam. Habing: ,,De laatste tijd heeft de leiding laten zien dat zij wel van goede wil is om de verkeersproblemen aan te pakken. Zo wijst zij de ouders er nadrukkelijk op dat zij de Stroetweg maar van één kant in moeten rijden. Maar goed, dat betekent niet dat dit altijd gebeurt. Officieel is het geen eenrichtingsweg en dus formeel kan de school dit niet afdwingen. En de vraag is natuurlijk hoe lang school hoe zich hiervoor intensief blijft inzetten.’’


Schooldirecteur Drenthe: ,,Het is niet zo dat de buurt en wij tegenstrijdige belangen hebben. Wij willen een groter gebouw, maar ook een veilige en plezierige verkeerssituatie rond de school.’’ Van een toezegging in 2012 dat de school altijd zo’n zestig leerlingen zou trekken weet hij niets. ,,Ik was hier toen nog geen directeur. Uiteraard ben ik op onderzoek uit gegaan, maar ik heb niemand gevonden die deze uitspraak heeft gedaan. Dat zou ook heel vreemd zijn geweest. Als school kun je een dergelijke garantie helemaal niet geven. Het was ook niet de ambitie.’’

Kiss & ride-strook

Vanuit de buurt en/of de school zijn verschillende maatregelen voorgesteld om de verkeerssituatie te verbeteren, zoals een kiss & ride -strook aan de Siebrandsweg, haal- en brengverkeer uitsluitend via de Siebrandsweg en eenrichtingsverkeer op de Stroetweg. De eerste twee opties kunnen volgens de gemeente niet, onder meer omdat er dan (beschermde) bomen moeten wijken. Verplicht eenrichtingsverkeer op de Stroetweg vindt de gemeente een te rigoureuze maatregel voor twee piekperiodes van haal- en brengverkeer per dag.

Hoe nu verder? Alle partijen wachten op de gemeentelijke bezwarencommissie, die naar verwachting binnen enkele weken met een oordeel komt.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe