Vestiging FOC stap dichterbij

De bouw van een Factory Outlet Center (FOC) bij Assen is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten dinsdag de benodigde ruimtelijke aanpassing met een positief advies aan de Provinciale Staten voor te leggen.

Dat lag in de lijn der verwachtingen, maar is ook een belangrijke vingerwijzing dat de standpunten bij de VVD wat aan het schuiven zijn en de weg vrij lijkt voor een FOC.

Geen afwijzing

Voorzitter Gerard Kremer van MKB Noord, dat zich altijd tegen het outlet center heeft gekeerd, bevestigt dat laatste. ,,Ik geef het nog niet helemaal op, maar van een noordelijke afwijzing lijkt het niet te komen. Heel teleurstellend en een kwalijke zaak. Groningen en Friesland hebben er wel veel energie in gestoken. Ik begrijp niet dat je wel als provincies de retailagenda kunt tekenen, waarin afspraken worden gemaakt over het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte, en gelijktijdig een FOC wilt toelaten.’’

Van de baan

Verantwoordelijk gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) zegt dat de FOC-discussie losstaat van de retailagenda. ,,Een FOC heeft meer een toeristische, recreatieve impact. Daarbij maken we een ruimtelijke afweging op verzoek vanuit Assen. Hun werk doen we niet over.’’ Het noordelijk nee is voorlopig van de baan, laat Stelpstra weten.

De VVD speelt waarschijnlijk de beslissende rol bij de provinciale discussie op 23 november. In december volgt dan de besluitvorming in de Staten. De VVD-fractie was eerst voor, maar vlak voor de zomer maakten de liberalen een radicale ommezwaai. Zonder nieuwe argumenten aan te voeren werd een keihard nee uitgesproken.

Andere alternatieven

Dat is nog steeds zo, zegt Ton Serlie, VVD-Statenlid. Pas als de andere initiatieven, zoals het ijscomplex en TT Plaza, concreet worden, wordt een nieuwe afweging gemaakt, aldus Serlie.

Of het nee wel zo hard was als de VVD beweerde, is de vraag. Volgens bronnen hielden voor- en tegenstanders elkaar bijna in evenwicht. Ook bevestigen zij dat er binnen de fractie opnieuw over het outlet center is gesproken en dat de standpunten niet in beton zijn gegoten.

VVD-gedeputeerde Henk Brink zich volledig zou geconformeerd aan het besluit van Gedeputeerde Staten om akkoord te gaan met het FOC.

Coronel: 50 procent kans dat Staten voor FOC stemmen

Dat Gedeputeerde Staten vasthouden aan de komst van een Factory Outlet Center is volgens verwachting. Wat de Statencommissie ervan vindt is spannender.

Vragen over initiatief

Dat zegt initiatiefnemer Raymond Coronel. ,,Ik wist dat dit in voorbereiding was. Gedeputeerde Staten hadden nog wat vragen over ons initiatief, waaruit ik kon concluderen dat ze met dit plan verder wilden.’’

Woensdagmiddag 23 november wordt een stuk spannender, denkt Coronel. Dan buigen Provinciale Staten zich over het outlet center tijdens een Statencommissie. Coronel: ,,Dat wordt moeilijk: 50 procent of het wel of niet gaat lukken.’’

Meer kans

Coronel werkt de komende drie werken hard door. Hij gaat onder andere met potentiële buren bij het TT Circuit praten. ,,Met een outlet hebben de andere plannen (zoals TT Plaza en het ijscomplex, red.) meer kans van slagen. Zo’n terrein geeft een enorme impuls aan de regio.''

Daarbij hebben de investeerders elkaar nodig. ,,De warme lucht die bij de ijsbaan in de winter overblijft, kan onze winkels in. Dat scheelt de buren flink in de exploitatie, waardoor het complex veel eerder haalbaar is’’, vertelt Coronel.

Onbegrip

Voorzitter Peter Sluyter van MKB Binnenstad Assen begrijpt niets van het GS-besluit. ,,Vorige week onderteken je als provincie de retailagenda waarin wordt vastgesteld dat er een groot leegstandsprobleem is in de binnensteden. De inkt is nog niet droog en nu zet je het ventiel aan de rand open om 20.000 vierkante meter winkelruimte neer te zetten.”

Goede ontwikkeling

Het Asser VVD-raadslid Martin Rasker spreekt over een goede ontwikkeling. ,,Wij geloven erin dat het FOC een katalysator kan zijn voor het gebied. Denk maar aan de ijsbaan en TT Plaza. Het een kan het ander versterken en daarover wordt al gesproken.’’ Voor wethouder Maurice Hoogeveen (D66) is de positieve houding van GS ook geen verrassing. ,,Dit is consistent beleid. We zijn druk bezig met de verdere uitwerking van de plannen.’’

Nog niet zeker

De provincie moet een omgevingsvisie afgeven en dus een ruimtelijke afweging maken. Mocht dit positief uitvallen, dan is de komst van een FOC nog steeds niet zeker. De gemeente Assen heeft het laatste woord, zij moet het bestemmingsplan aanpassen. Begin dit jaar zette de gemeenteraad het licht voorlopig op groen, mits er aan een rits voorwaarden zou worden voldaan.

Zo wil de raad dat er ook een plan voor de binnenstad komt en dat het outlet zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Coronel liet al weten aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. De definitieve ‘ja of nee’ van de raad volgt waarschijnlijk begin volgend jaar. Tegenstander kunnen daarna nog naar de Raad van State stappen om het plan tegen te houden. Pas dan kan de schop definitief de grond in.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
FOC
menu