Ambtelijk apparaat Tynaarlo piept en kraakt: 'Vijftig medewerkers werken aan coronacrisis'

Foto: Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Het ambtelijk apparaat van de gemeente Tynaarlo piept en kraakt onder de bestrijding van de coronacrisis. Vijftig medewerkers zijn ‘uitgeleend’ aan de Veiligheidsregio, het intergemeentelijk verband dat de zaak in goede banen moet leiden.

Dit antwoordde burgemeester Marcel Thijsen dinsdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering op voorstellen van VVD, PvdA en Gemeentebelangen. Zij willen dat de gemeente gaat inventariseren wat er nodig is voor gemeentelijke steunpakketten ter aanvulling op de maatregelen van het rijk. Ook zou de gemeente op een rijtje moeten zetten wat de financiële gevolgen zijn van de crisis.

Overbelasting

Burgemeester Thijsen ontraadde de raad om de voorstellen aan te nemen, want dat zou tot overbelasting leiden. De voorstellen kregen ook weinig bijval in de raad. Volgens Leefbaar Tynaarlo bijvoorbeeld moet er nu geen dubbel werk gedaan worden. Het rijk is eerst aan zet om voor ondersteuning te zorgen, verklaarde fractielid John Franke. Fractievoorzitter Koos Dijkstra wierp hem voor de voeten dat Leefbaar Tynaarlo al veel eerder vragen had gesteld over ondersteuning van ondernemers, maar volgens Franke hebben burgemeester en wethouders daar al afdoende op geantwoord.

Gemeente biedt al noodhulp

De gemeente biedt al noodhulp, door bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting uit te stellen of kwijt te schelden. Ook hoeven sportclubs nu bijvoorbeeld geen huur te betalen. De financiële gevolgen zal de gemeente meenemen in de verslaglegging aan de gemeenteraad, maar het complete overzicht is er nog lang niet, waarschuwde Thijsen.

Met die toezegging toonden VVD, PvdA en Gemeentebelangen zich tevreden. Ze brachten hun voorstellen niet in stemming.

menu