Vluchteling met verblijfsstatus die passende woonruimte weigerde, moet azc Hoogeveen uit

Een 53-jarige vluchteling met een verblijfsvergunning die een aangeboden woonruimte weigerde, moet het azc in Hoogeveen verlaten. Dat heeft de rechter in Assen maandag bepaald.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) had een kort geding aangespannen tegen de ex-asielzoeker uit Eritrea die weigert het azc te verlaten. De man werd in 2016 een verblijfsvergunning toegekend. In mei van dit jaar kreeg hij een huurappartement aangeboden in de gemeente Veenendaal. Hij heeft deze woning geweigerd, omdat deze vol vochtplekken zou zitten.

Moet aangeboden woonruimte accepteren

In twee zogeheten woningweigeringsgesprekken heeft het COA aangegeven dat hij de aangeboden woonruimte moet accepteren. De rechter is het daarmee eens. De man krijgt twee weken de tijd om te vertrekken. De vluchteling zei op de zitting twee weken geleden dat door hem met het COA alleen is gesproken over reparatie van de woning. Dat hij op straat zou komen te staan, wist hij naar eigen zeggen niet. De rechter oordeelt op basis van de gespreksverslagen dat heel goed duidelijk is gemaakt door het COA dat de man het azc uit moest als hij de woning zou weigeren, maar dat hij dat tot twee keer toe toch gedaan heeft.

Bleef volharden in weigering

De rechter oordeelt dat niet is gebleken dat het appartement in een onbewoonbare staat verkeerde. Ook de gemeente heeft de woning op basis van de gemeentelijke huisvestingsnormen als passend beoordeeld, zo stelt de rechter vast. Ten aanzien van de geconstateerde gebreken had hij zich naar het oordeel van de rechter tot de verhuurder van de woning moeten richten. De rechter merkt op dat het COA hem erop heeft gewezen dat vluchtelingenwerk hierbij zou kunnen helpen. ,,Hij is daar niet op ingegaan en is in de weigering om de woning te accepteren, blijven volharden”, aldus de rechter.

Tolk

Volgens de advocaat van de man was er bij het tweede gesprek over de woningweigering geen tolk aanwezig, waardoor sprake zou zijn van een procedurefout. Ook dat verwijt schuift de rechter terzijde. De rechter vindt het niet van belang of er door een tolk of door vrienden is geholpen bij het vertalen, zoals vaker gebeurt op een azc. ,,Er heeft ook de tweede keer een inhoudelijk gesprek tussen het COA en meneer plaatsgevonden, dat gebaseerd is geweest op hoor en wederhoor.”

Ontruimingsprocedures

Woningweigering komt vaker voor, maar een ontruiming uit een azc veel minder. Volgens woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA waren er in 2017 zo’n 50 ontruimingsprocedures. ,,In deze zaken kwam het lang niet altijd tot een zitting bij de rechter, omdat bewoners alsnog naar een woning vertrekken. Woningweigering komt in eerste instantie meer voor, maar vaak gaan mensen daarna wel naar de door de gemeente aangewezen woning.”

.

menu