Assen spreekt minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat aan op feitelijke onjuistheden rondom het gaswinningsplan Westerveld. Volgens de minister was Assen onbereikbaar voor overleg over bevingsgevoelige gebouwen. Dat klopt niet, weerspreekt de gemeente.

Voor het winningsplan Westerveld, dat elf kleine gasvelden in het noorden van Drenthe omvat, moet een lijst met kwetsbare bouwwerken opgenomen worden. Het ministerie verweet Assen in een brief deze lijst niet ingediend te hebben bij de NAM, die daar specifiek om gevraagd zou hebben.

Een opmerking die in het verkeerde keelgat is geschoten op het gemeentehuis. ‘Wij hebben een andere visie op de gang van zaken’, schrijft het gemeentebestuur.

‘Wij hebben de expertise niet’

Volgens Assen stelt de NAM deze lijst op en niet de gemeente. ‘Als gemeente beschikken wij niet over de expertise om te bepalen of een gebouw gevoelig is voor bevingen’, schrijft Assen. Bovendien wilde het gemeentebestuur ‘haar onafhankelijke rol bewaren en geen onderdeel worden van het vergunningverleningsproces’.

De suggestie van de minister dat het onmogelijk bleek om met Assen in overleg te treden, is feitelijk onjuist, stelt de gemeente. In 2017 is al met de NAM gesproken over nulmetingen aan bevingsgevoelige gebouwen, waarbij de gemeente aangaf ‘graag’ gegevens aan te leveren zodat het gaswinningsbedrijf de lijst op kon stellen. Over de werkwijze bij nulmetingen gaf de NAM een jaar later een presentatie aan Assen en de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo.

NAM onderschrijft verhaal Assen

De NAM onderschrijft het verhaal van Assen. Volgens woordvoerder Hein Dek hoefde Assen geen lijst op te stellen, maar maakt de NAM een nulopname van waardevolle gebouwen. „Daarvoor is onder andere gebruik gemaakt van de monumentenlijst van de gemeente Assen”, zegt Dek. Uiteindelijk rolde er een lijst met tien gebouwen uit, die mogelijk schade zouden kunnen oplopen door de gaswinning uit de velden Eleveld en Vries-Zuid. Het gaat hierbij om zes historische gebouwen in Assen en om boerderijen in Ekehaar, Eleveld, Loon en Taarlo.

Gaswinning gaat door

De vermeende onbereikbaarheid van Assen deed de wenkbrauwen fronsen bij GroenLinks in Assen. De partij vreesde dat de gemeente haar ‘beroepspositie’ deels had ondergraven. Dat klopt dus niet, verweert het college. ‘Het opstellen van een dergelijke lijst was niet aan de orde.’

Er is veel te doen om het winningsplan Westerveld, dat als doel heeft om de kleine Drentse velden verder leeg te pompen. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat een aantal zaken in dit plan beter onderbouwd moest worden. Daarop riepen de gemeenteraden van Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld de minister op de gaswinning stop te zetten. Maar de minister is dat geenszins van plan, zo bleek uit dezelfde brief waarin hij Assen verweet onbereikbaar te zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe