Foto: Pixabay

Vos is de klos in het Hunzedal: gemeenten geven groen licht voor afschieten om vogels te beschermen

Foto: Pixabay

Vossen in het Hunzedal mogen worden afgeschoten met behulp van een lichtbak. De vossenjacht moet de weidevogels in het natuurgebied redden.

De gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo geven de wildbeheereenheid Drents Diep en Aa toestemming vossen ‘s nachts af te schieten. Het gaat om het gebied in de driehoek Zuidlaren-Zuidlaarderveen en Spijkerboor.

Het afschieten mag met geweer voorzien van geluiddemper en met gebruik van een lichtbak. Dat is een felle lamp waarmee vanuit de auto vanaf gemeentelijke wegen mag worden geschenen om vossen op te sporen. De provincie Drenthe heeft een vergunning afgegeven voor de afschot.

Vijf kansrijke akker-en weidevogelgebieden

Het Hunzedal is een van de vijf grote akker-en weidevogelgebieden in Drenthe die de provincie heeft aanwezen om de populatie te behouden en te herstellen.

Het grootste aaneengesloten weidevogelgebied ligt in Zuidoost-Drenthe in het Loo- en Drostendiepgebied, de andere liggen bij Ruinen/Ruinerwold en Alteveer/Kerkenveld. Voor akkervogels is het gebied rond Valthermond in de Veenkoloniën aangewezen als kansrijk.

Uit tellingen van vogelbeschermers blijkt dat de predatiecijfers in het Hunzedal bij Zuidlaren hoger zijn dan gemiddeld. Dat wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van vossen, die 60 tot 80 procent van de leeggeroofde nesten voor hun rekening nemen. Ook kraaien, buizerds, reigers en ooievaars vreten eieren en kuikens op.

Kievit, grutto, tureluur en wulp

In het Hunzedal, waar vorig jaar het natuur- en waterbergingsgebied Tusschenwater is aangelegd, komen kievitbroedparen het meest voor. Maar ook bedreigde soorten als de grutto, tureluur en wulp leggen er hun eieren.

In de vijf Drentse vogelgebieden mag al op de vos afgeschoten worden, maar dat is niet effectief omdat jagers geen lichtbakken mogen gebruikt. Vossen zijn vrijwel altijd actief na zonsondergang, met alleen een geweer zet dat geen zoden aan de dijk.

Met lichtbakken is de kans groter een vos te schieten en daarom verleent de provincie daarvoor een ontheffing. Tot uiterlijk 30 juni mogen jagers met behulp van een lichtbak het roofdier afschieten.

menu