Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe

Wat hangt ons allemaal boven het hoofd? Krijgen we hier ook ‘Groningse toestanden’? In hoeverre kunnen we de verhalen van gasproducent Vermilion geloven?

De inwoners van Wapserveen, Eesveen en Kallenkote zitten met veel vragen. Ze maken zich grote zorgen over de gaswinning uit het ondergrondse Eesveen-veld, dat deels in de gemeente Steenwijkerland, deels in de gemeente Westerveld ligt. De Canadese producent Vermilion haalt hier sinds twee jaar aardgas boven de grond. Het bedrijf heeft het ministerie van economische zaken (EZ) nu gevraagd in te stemmen met permanente gasproductie op deze locatie tot en met 2027.

Bezwaarprocedure tot half december

EZ is bereid hiervoor het licht op groen te zetten, maar biedt de bevolking in het gebied tot half december de mogelijkheid bezwaar te maken. Vermoedelijk wordt daar massaal gebruik van gemaakt. In verband met de aanvraag van Vermilion is er donderdagavond 23 november in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord een inloopbijeenkomst (19.30-21.00 uur), waar vragen kunnen worden gesteld. Naar verwachting wordt het er druk. Op de bijeenkomst gaat het ook over de gaswinning door Vermilion in Vinkega, net over de provinciegrens in Friesland.

Drukte verwacht op inloopavond

Robert Sterk, eigenaar van grafisch designbureau Sterk Ontwerp in Wapserveen, heeft inwoners van zijn dorp opgeroepen de inloopavond te bezoeken. Volgens hem voelt iedereen in de uiterste zuidwesthoek van Drenthe zich overvallen door de plannen van Vermilion: ,,Je verwacht dat je gemeente je informeert over zulke belangrijke dingen. Maar de inloopbijeenkomst wordt georganiseerd door EZ en Vermilion, niet door Westerveld. Bovendien moesten we erover lezen in de nieuwsbrief van Dorpsgemeenschap Wapserveen. Kijk eens, we hebben het hier wel over een gasbel waarvan het centrum op maar 500 meter van mijn boerderij ligt: een historisch pand uit 1893. We weten allemaal wat er in Groningen gaande is. Wat komt er hier allemaal op ons af? Als inwoner ben je een leek. Je leest dingen, maar je mist de knowhow.”

‘Over bodemdaling is nu niets te zeggen’

Zijn vrouw Marijke, die een culinair productiebureau runt, vult aan: ,,Je mag verwachten dat de bodem hier gaat trillen, al zegt Vermilion van niet. Het bedrijf beweert ook dat de bodem de komende jaren nooit meer dan een centimeter zal dalen. Maar we hebben een geoloog gesproken, die ons verzekerde dat je dit tevoren gewoon niet kunt zeggen. In dit gebied heb je te maken met zand, maar ook met veen en leem. Hoe reageren al die verschillende lagen?”

‘Iedereen zit met vragen’

Om zich grondiger te kunnen verdiepen in de precieze plannen van Vermilion heeft het stel op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ook vergaderstukken opgevraagd bij de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland en waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Wij wonen zelf aan het Westeinde. In no time hadden we 26 handtekeningen van bewoners onder ons WOB-verzoek staan. Het leeft hier enorm. Iedereen zit met vragen”, vertelt Robert Sterk.

‘Nulmetingen alleen bij boeren’

Als voorbeeld noemt hij de nulmetingen, die in de toekomst van belang zijn om vast te stellen of eventuele schade aan gebouwen voor of na de gaswinning is ontstaan. ,,Waarom zijn die inmiddels wel bij de boeren in de omgeving gedaan en niet bij particulieren? En hoe zit het met de oude putten in Nijensleek, die gebruikt zouden gaan worden voor opslag van afvalwater? Daar willen we ook meer over weten.”

Overtreding Vermilion in Wapse

Een paar kilometer verderop, in Wapse, wint Vermilion sinds najaar 2015 ook aardgas. Begin dit jaar werden de Canadezen gedwongen de productie hier tijdelijk stil te leggen, nadat was gebleken dat ze veel meer gas boven de grond haalden dan afgesproken. Het bedrijf heeft inmiddels gevraagd de dagproductie in Wapse te mogen verdrievoudigen. Maar in de omgeving is de overtreding van de bestaande vergunning niet onopgemerkt gebleven. Die heeft het vertrouwen in het gasbedrijf er niet groter op gemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe