Vergisters, tuinbouwbedrijven, zuivelfabrieken en pluimveebedrijven. Dit is de top vier van branches waar omgevingsdienst RUD Drenthe dit jaar gaat letten op de overtreding van de milieuregels.

Directeur Marjan Langkamp van RUD Drenthe haast zich te verzekeren dat dit niet wil zeggen dat de bedrijven er in deze branche vaak een rommeltje van maken. Het zijn nu eenmaal branches waar je sneller overtredingen begaat dan als je alleen op kantoor werkt. Langkamp: „We zijn nog druk aan het onderzoeken waarom er in de ene branche meer overtredingen zijn dan in de andere. Het kan ook een combinatie van een hoger risico en een slecht naleefgedrag zijn.”

Milieucontroles moeten effectiever worden

De top vier vloeit voort uit het zogenoemd risicogericht toezicht van RUD Drenthe. „In het verleden gingen we eens in de zoveel jaar bij een bedrijf langs omdat dit nu eenmaal onze werkwijze was, ook als er zelden iets aan de hand was. Daardoor hadden we soms te weinig tijd voor controles bij bedrijven waar veel meer loos was. Door onze nieuwe aanpak denken we veel effectiever te kunnen werken.”

De dienst heeft hiertoe dataspecialisten in dienst genomen. De werkwijze levert dus ook een efficiëntere werkwijze op, wat ook nodig is, omdat de dienst de afgelopen jaren dikwijls geld tekort kwam. Langkamp: „Het gaat ons echter vooral om de effectiviteit. Als we geld genoeg hadden, zouden we dit ook doen.”

RUD Drenthe voert milieucontroles uit voor de twaalf Drentse gemeenten en de provincie. De dienst hield afgelopen week een presentatie aan Statenleden en vertegenwoordigers van gemeenten over de plannen voor de komende jaren.

Wat zijn veel gemaakte fouten?

Werken zonder of in strijd met de vergunning, te weinig bodembeschermende maatregelen, niet voldoen aan alle verplichtingen ten aanzien van de energiebesparing, onvoldoende onderhoud aan stookinstallaties en fouten bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit zijn de vijf meest geconstateerde fouten en overtredingen van de RUD. „We werken nu aan digitale systemen om beter te kunnen zien waar we allemaal op moeten letten.”

Volgens Langkamp is deze werkwijze in zwang bij alle omgevingsdiensten en is die logisch. „De verkeerspolitie voert ook vooral controles uit op plekken waar veel ongelukken plaatsvinden.”

Een ander belangrijk onderwerp voor de komende jaren zijn de asbestdaken. Eerder was er sprake van dat per 2024 alle asbestdaken gesaneerd moesten zijn, maar dat is ingetrokken. Volgens RUD Drenthe blijft asbest echter gevaarlijk en zal zij lokale initiatieven ondersteunen om asbestdaken te verwijderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe