Automobilisten moeten er maar mee leren leven: de N33 ligt er twee keer per jaar een weekend lang helemaal uit wegens onderhoud. De provincie Drenthe ziet geen kans daar verandering in aan te brengen.

Wel moet Rijkswaterstaat, beheerder van de weg, de overlast beperken door het werk zo snel mogelijk af te laten ronden en de weg eerder open te doen als het klaar is, zo antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van Statenlid Nico Uppelschoten (PVV).

N33 heeft geen vluchtstroken

De N33 verbindt het hart van Drenthe met de Eemshaven en via de A7 met Duitsland, betoogt Uppelschoten. Het kan toch niet waar zijn dat deze belangrijke verbinding er twee keer per jaar helemaal uit ligt wegens onderhoud, vindt de politicus. Hij zou liever zien dat Rijkswaterstaat beurtelings de linker- en de rechterhelf van de weg zou afsluiten. Dat is geen optie aangezien de N33 geen vluchtstroken heeft, zo luidt het standpunt van Rijkswaterstaat. De wegwerkers moeten natuurlijk hun werk op een zo veilig mogelijke manier kunnen uitvoeren.

Dit jaar zijn er afsluitingen voorzien in het weekend van 28 juni en 6 september. De weg is dan helemaal afgesloten tussen Assen en Siddeburen voor werkzaamheden als maaien, reinigen van goten en kolken, vervangen van geleiderail, schoonmaken van verkeersborden en asfaltreparatie daar waar dat nodig is. Voorheen werd de weg daarvoor zes keer per jaar in kleinere gedeelten afgesloten, maar Rijkswaterstaat hoopt de overlast te beperken door twee keer per jaar al het werk in één keer te laten aanpakken door aannemer Poort van Noord.

Zoals het er nu naar uitziet, duurt de afsluiting beide weekends van vrijdag 19.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe