Waardoor ontstond de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam? Enexis gaat sowieso 89 gasaansluitingen vervangen

Bodemdaling leidt tot scheuren in huizen in Nieuw Amsterdam.  Foto: DvhN

Wat zijn de oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? En wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied?

Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen willen hier vanaf september onderzoek naar laten doen. Welk bureau dit gaan doen, is nog niet duidelijk. Wel gaan twaalf bewoners uit Nieuw-Amsterdam en drie afgevaardigden van de dorpsverenigingen Nieuw-Amsterdam/Veenoord voor en tijdens het onderzoek advies geven.

Lekkage in gasleiding

Enexis gaat in ieder geval 89 gasaansluitingen in Nieuw-Amsterdam en Veenoord vervangen. Bij onderzoek in de afgelopen maanden, volgend op de informatiebijeenkomst van afgelopen januari, onder 12 kilometer aan gasleidingen werd een lekkage ontdekt die mogelijk bodemdaling over een langere periode heeft veroorzaakt.

Nieuw-Amsterdam is proefgebied

Sinds vorig jaar kwamen tientallen meldingen van schade door bodemdaling onder en rondom woningen bij de gemeente binnen, waarna de genoemde instanties besloten om onderzoek te doen. Daarbij zijn tien woningen in Nieuw-Amsterdam en omgeving aangemerkt als proefgebied, aangezien daar de meeste meldingen vandaan kwamen.

Wat uit dit onderzoek voortkomt, kan aanleiding zijn voor het analyseren van een groter gebied. ,,Veiligheid is de eerste prioriteit”, zegt wethouder René van der Weide. ,,Daarom hebben Enexis en Bouw-en woningtoezicht van de gemeente ter plaatse al controles uitgevoerd en gekeken of er direct gevaar was voor de mensen. Nu ook de voorbereidingen zo zorgvuldig mogelijk zijn gedaan, kunnen we na de zomer starten met het onderzoek. Het is in ieders belang dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd om te achterhalen wat de oorzaak is van de bodemdaling en de schade aan de woningen.“

Zijn de woningen veilig?

De gemeente heeft bewoners van het pilotgebied gevraagd om gevallen van bodemdaling en mogelijke schade daardoor te melden bij de gemeente. Waar mogelijk is melders gevraagd foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kon worden gemaakt. Al deze informatie is verzameld en wordt gebruikt als input voor een breder onderzoek naar mogelijke schade door bodemdaling in het gebied. Ook is naar aanleiding van de meldingen gekeken of de woningen veilig zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De aanbesteding voor het onderzoek start deze maand. Wanneer in september bekend is welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren, volgt een informatiebijeenkomst. Bij het onderzoek naar de schade van tien woningen in het proefgebied wordt onderzocht in hoeverre de schade aan de woning komt door bodemdaling.

De uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2021. Daarna gaan gemeente, provincie en waterschap met omwonenden in gesprek over de vervolgstappen.

menu