Waslijst aan bedenkingen leidt tot marginale aanpassing beleid zonne-energie Hoogeveen

Dertien zienswijzen van inwoners, organisaties en bedrijven over de geactualiseerde regels en voorwaarden voor zonne-energie in Hoogeveen hebben amper tot wijzigingen geleid.

De waslijst aan bedenkingen, opmerkingen en suggesties gaat vooral over de aanleg van grootschalige zonneparken van 10 tot 60 hectare. Inwoners en landbouw- en natuurorganisaties maken zich zorgen over de bescherming van landbouw, natuur(inpassing) en woongenot. Ook vinden ze dat Hoogeveen te eenzijdig op zonne-energie inzet om in 2040 klimaatneutraal te kunnen zijn.

‘Maatschappelijke inpassing’

Hoogeveen heeft, op verzoek van de gemeenteraad, het zogeheten afwegingskader zonne-energie aangepast. In de eerste versie zaten onvolkomenheden. Zo is de term ‘draagvlak bij omwonenden’ veranderd in ‘maatschappelijke inpassing’, waarbij initiatiefnemers bewoners vroegtijdig bij de plannen moeten betrekken en protesten uit de omgeving breder gewogen worden.

Ook moet de landschappelijke inpassing klaar zijn, voordat het zonnepark wordt aangelegd. Verder worden initiatiefnemers gestimuleerd zonneparken samen met een gebiedscoöperatie te ontwikkelen en moet de economische haalbaarheid aangetoond worden via een aansluit- en transportgarantie op het elektranetwerk.

Drie-sporenbeleid

In de regels en voorwaarden staat hoe Hoogeveen omgaat met zonne-energie. De gemeente hanteert een drie-sporenbeleid. De voorkeur gaat uit naar het zoveel mogelijk benutten van het daken (spoor 1) en onbebouwd gebied (spoor 2) voor zonne-energie. Daarnaast wordt ook ruimte geboden voor de ontwikkeling van zonneparken buiten bebouwd gebied (spoor 3).

Volgens de gemeente is het, gezien de urgente en klimaatopgave, noodzakelijk tegelijk op alle drie sporen in te zetten. Het afwegingskader beschrijft ook op welke plaatsen binnen de gemeente een zonnepark mogelijk is en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Gevoelig

De komst van zonne-parken ligt gevoelig, bewijzen de dertien zienswijzen. Bij de geactualiseerde versie hebben ze alleen tot kleine tekstuele aanpassingen geleid. In grote lijnen zien B en W van Hoogeveen geen aanleiding het jongste afwegingskader te wijzigen.

De gemeenteraad debatteert op donderdag 28 februari over dit onderwerp. Dan moet ook een advies gegeven worden over een omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de H. Reindersweg in Pesse.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.