Gemeentebelangen Midden-Drenthe verwijt burgemeester 'schandalige jachtpartij na boerenblokkade Attero in Wijster'

Lang stond de colonne politievoertuigen stil op de Vamweg om uiteindelijk toch massaal in actie te komen op het erf van akkerbouwer Henk Fikkert, waar de boeren naartoe waren gegaan voor de nazit. Foto: DvhN

Gemeentebelangen Midden-Drenthe neemt het ‘buitenproportionele machtsvertoon’ na de boerenblokkade van Attero in Wijster hoog op en wil weten welke rol burgemeester Mieke Damsma speelde.

,,Het was een schandalige jachtpartij. De boeren, die vreedzaam hun punt hadden gemaakt en de blokkade allang hadden opgeheven, werden omsingeld en met buitenproportioneel machtsvertoon één voor één in de boeien geslagen. Ook vrouwen en kinderen. Ze zijn behandeld als zware criminelen. Dit lijkt helemaal nergens op en past niet bij een plattelandsgemeente als Midden-Drenthe’’, zegt Jannes Kerssies van Gemeentebelangen.

‘Wie gaf opdracht?’

Hij wil van het college van B en W weten wie opdracht heeft gegeven voor het late maar massale ingrijpen en of de burgemeester daarvan op de hoogte was. ,,Was het een besluit van de Veiligheidsregio Drenthe en was de burgemeester daarin gekend? Zo niet, dan rijst de vraag: waar hebben we nog een burgemeester voor? Was ze wel op de hoogte, dan wil ik weten waarom de fractievoorzitters in de gemeenteraad niet zijn geïnformeerd.’’

Volgens Kerssies pakt het optreden van de politie volledig averechts uit. ,,Het gebeurde ook nog eens op particulier terrein. Dan krijg je actie-reactie en de spanningen lopen alleen maar op. Dan kun je wel raden wat het volgende hoofdstuk zal zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe