Slecht nieuws voor liefhebbers van lange schaatstochten: waterschappen kunnen gemalen niet overal zomaar stilzetten om een betere ijsgroei te realiseren. Vechtstromen wijst erop dat de stroming in kanalen en beken daarvoor te sterk is.

Dat komt mede door het hoge water van de afgelopen weken. Worden de gemalen uitgezet, dan kan er wateroverlast ontstaan.

Vechtstromen wil aan het eind van de week bekijken wat er wel mogelijk is om de stroming te verminderen, zodat het ijs sneller kan groeien. ,,Gemalen die laag gelegen gebieden droog houden, kunnen niet altijd uit. Maar als het kan, dan doen we dat’’, schrijft het waterschap. Vechtstromen heeft in Zuidoost-Drenthe veel gemalen, net als in het Vechtdal.

Stuwen op vaste stand

Stuwen worden zo veel mogelijk op een vaste stand gezet, om zo min mogelijk stroming en schommelingen in de waterstand te realiseren.

Waterschappen in andere gebieden lopen tegen dezelfde problemen aan. ,,De situatie is bij ons hetzelfde’’, zegt Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s. ,,Daar waar we gemalen wel kunnen stilzetten, zullen we dat doen. Ook wij begrijpen de unieke situatie en doen er alles aan om de ijsgroei niet te belemmeren. Zo is er een vaarverbod ingesteld. Maar de veiligheid moet niet in het gedrang komen, dus blijven er ook gemalen draaien om overstromingen tegen te gaan.’’

Waterschap waarschuwt schaatsers

Vechtstromen wijst schaatsers erop alleen te schaatsen op wateren die door ijsverenigingen zijn gecontroleerd. ,,Schaats niet in de buurt van rioolwaterzuiveringen, stuwen, sluizen en gemalen. Want ijs groeit langzamer in de buurt van technische installaties en ook stromend water belemmert ijsgroei. Op die plekken stroomt het water waardoor het ijs niet goed groeit en niet dik is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe