De airsofter uit Elim, die onlangs nog door de hoogste rechter in het gelijk werd gesteld, krijgt weer geen ontheffing van de minister voor het bezit van (niet van echt te onderscheiden) airsoftwapens.

Voor de man uit Elim, die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet met zijn naam in de krant wil, is het een principiële zaak. Hij is al jaren fanatiek beoefenaar van deze sport, waarbij in camouflage gestoken deelnemers elkaar met balletjes beschieten op een afgesloten terrein, maar mag de zogeheten airsoftapparaten niet in zijn bezit hebben.

Man weigert verplicht lidmaatschap NABV

De man weigert lid te worden van de Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV). In Nederland is het zo geregeld dat alleen leden van de NABV, mits ze aan de nodige voorwaarden voldoen, via de vereniging ontheffing kunnen krijgen voor het bezit van de wapens. De Elimmer vindt het belachelijk dat de NABV bepaalt of hij deze apparaten mag hebben en zo ja, welke. Dat is volgens hem een taak van de politie.

Hij vroeg een persoonlijke ontheffing aan bij minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, maar kreeg die niet. De rechtbank stelde vervolgens de minister in het gelijk, maar in hoger beroep leek het oordeel in het voordeel van de Drent uit te pakken. De ‘hobby-soldaat’ hoopte dat de Raad van State zou bepalen, dat de minister hem alsnog de ontheffing zou verlenen. In plaats daarvan oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de minister zijn aanvraag opnieuw moest beoordelen.

‘Uitzonderingen gelden niet voor individuele sporters’

Dat heeft de minister nu gedaan en komt wederom tot een afwijzing. De minister herhaalt dat gekozen is voor een ‘eenvoudige regeling met dito toezicht’ door het lidmaatschap van de NABV verplicht te stellen. Uitzonderingen gelden alleen voor de krijgsmacht en voor trainingsdoeleinden van politiemensen. ,,De regeling is niet bedoeld voor het verlenen van ontheffingen aan individuele sporters.’’

En het is volgens Grapperhaus niet zo dat de vereniging op de stoel van de politie gaat zitten: ,,De politie houdt toezicht op airsofters.’’

De man uit Elim is teleurgesteld. Hij overweegt ook deze afwijzing aan de Raad van State voor te leggen. ,,Maar dat kost heel veel geld. Daarom ben ik een donateursactie gestart.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe