De bouw van de nieuwe wijk Kloosterakker in Assen gaat volgend jaar eindelijk van start. In de eerste fase worden vijfhonderd woningen gebouwd in een ‘groene stadsoase’.

De laatste plooien zijn gladgestreken. De gemeenteraad lijkt tevreden en gaat volgende week naar alle waarschijnlijkheid akkoord met het bestemmingsplan. En dus kan de schop in 2021 eindelijk de grond in voor de bouw van de nieuwe wijk Kloosterakker, aan de westkant van Kloosterveen.

Inschrijvingen volgend voorjaar

Het gaat om de eerste fase van vijfhonderd woningen. De aanleg heeft een jaar vertraging opgelopen door strengere stikstofregels en verschillende bezwaren van onder meer natuurorganisaties. Die wezen bijvoorbeeld op de aantasting van het foerageergebied van ganzen en zwanen. Met hen heeft de gemeente afspraken gemaakt en onlangs is ook overeenstemming bereikt met Houthandel Drent. De boomzagerij is uitgekocht door de gemeente en verhuist naar de andere kant van de stad.

Daarmee kan het bouwrijp maken van de grond snel beginnen. De inschrijvingen voor de eerste bouwkavels volgen dit voorjaar en na de zomer van 2021 start de bouw van de eerste huizen. Ongeveer een kwart van wijk is beschikbaar voor sociale woningbouw, de rest bestaat uit koophuizen in verschillende formaten en types.

De meeste sociale huurwoningen gaan naar Actium, die in de wijk gaat experimenteren met circulair bouwen. Bij die methode wordt slim gebruikgemaakt van grondstoffen en materialen, waardoor deze allemaal hergebruikt kunnen worden. Verder is vooraf plaats voor twintig levensloopbestendige seniorenwoningen, hoewel dat aantal nog kan groeien als particuliere bouwers besluiten zelf zo’n woning neer te zetten.

Natuur

Kloosterakker moet een groene oase worden, als het aan de gemeente ligt. Iedere straat krijgt bomenrijen en de openbare ruimte wordt opgevuld met waterpartijen, wilde planten en leefplekken voor bijvoorbeeld zwaluwen. Aan de uiterste westkant, tegen de Norgervaart, wordt een waterberging aangelegd. Naast een mooi wandelgebied voor wijkbewoners zorgt dit bekken ook voor natuurlijke afwatering in de wijk.

Bijzonder daarbij is dat Assen verschillende duurzame initiatieven oplegt aan de toekomstige bewoners. Zo komen tussen gemeentegrond en privégebied groene hagen te staan, die woningeigenaren na de eerste drie jaar zelf moeten onderhouden. Woningontwikkelaars worden verplicht om nest- en verblijfkasten voor vogels of vleermuizen in de gevels van de woningen te plaatsen.

Na afronding van de eerste fase van vijfhonderd woningen volgen nieuwe bouwfases. Op de akkers tussen de huidige bebouwing en de Norgervaart is in totaal ruimte voor zo’n 2250 nieuwe woningen, dus is nog veel meer uitbreiding mogelijk. In het eerste kwartaal van 2021 bespreekt het gemeentebestuur met de raad hoeveel woningen in de tweede fase gebouwd gaan worden en op welke plek.

Brug over Drentse Hoofdvaart

Om de toekomstige wijk toegankelijk te maken, is tijdens de aanleg van een van de volgende fases wel een derde hoofdontsluitingsweg nodig, met een brug over de Drentse Hoofdvaart. De weg kan daarmee aansluiten op de provinciale N371. Voor deze eerste vijfhonderd woningen is die brug nog niet nodig. De wijk komt direct tegen Kloosterveen aan te liggen en sluiten daar aan op het bestaande wegennet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe