De herinrichting van de voormalige landbouwenclave Oude Willem in de Drents-Friese Wold is afgerond. Een oppervlakte van 450 hectare groot is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor een landschap van beek en dal. Dat maakte de provincie Drenthe vrijdagmiddag bekend.

Oude Willem maakt deel uit van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, het op één na grootste bosgebied van Nederland. De laatste jaren kampt het Nationaal Park met verdrogen. Hierdoor gaat de kwaliteit van vennen, heide en hoogveen flink achteruit. Om dit aan te pakken hebben de provincies Drenthe en Friesland een natuurlijk watersysteem in Oude Willem aangelegd.

Waterberging

Het werk in Oude Willem startte in 2018 in opdracht van Bestuurscommissie Oude Willem en duurde ongeveer drie jaar. In totaal kostte de herinrichting 5,5 miljoen euro. In het gebied is het grootste deel van de greppels en sloten gedempt of minder diep gemaakt. Via een nieuw gegraven slenk kan overtollig water bij hevige regenval, geleidelijk naar de Vledder Aa stromen. Zo krijgt het gebied een waterbergingsfunctie.

Daarnaast is bij de herinrichting ook gelet op het verbeteren van de biodiversiteit. Zo zijn langs de bosranden struiken geplant. Dit zorgt voor een natuurlijke overgang tussen bos en veld en trekt vlinders, insecten en verschillende vogelsoorten aan, zoals de grauwe klauwier. Deze soort is, samen met onder meer paapje en roodborsttapuit, één van de beschermde Natura 2000-vogelsoorten die profiteert van de herinrichting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe