Westdorp vecht voor dorpshuis: Als het nu niet wat wordt, bloedt het dood

In Westdorp/Ellertshaar zetten ze alles op alles om een dorpshuis van de grond te krijgen. ,,Zo’n kans als nu krijgen we nooit weer”, zegt Reint Jan Vos.

Hij spreekt namens de werkgroep Dorpshuis Westdorp/Ellertshaar. Sinds mensenheugenis is het dorp dat 180 inwoners telt, de luxe van zo’n thuisbasis gewend geweest, zij het provisorisch. Dan weer fungeerde een café als thuishonk, dan was het een kampeerboerderij. De laatste jaren diende een blokhut als onderkomen. Een inwoner stelde het beschikbaar. Nu dat huis echter te koop staat, dreigt daar snel een einde aan te komen.

A4-tjes met ideeën

Reden voor de werkgroep een enquête uit te voeren. De hamvraag was: is er nog wel voldoende behoefte aan een dorpshuis? Reint Vos: ,,Uit de enquête bleek dat er meer dan voldoende draagvlak is. Op een informatieavond werd dat nog eens bevestigd. Nu zijn activiteiten versnipperd in het dorp. Vergaderingen of avonden van de vrouwenklaverjasclub hebben bij mensen thuis plaats. Voor zo’n klein dorp hebben wij een bloeiend verenigingsleven. De boerschap, de toneelvereniging en de biljarters hebben behoefte aan een honk voor hun activiteiten. Veel bewoners voegden A4-tjes bij het enquêteformulier met ideeën.”

Kind noch kraai

Bertus Meenderman bood zelfs de schuur vlak achter zijn huis in het midden van het dorp te koop aan om er een dorpshuis van te maken. ,,Hij heeft kind noch kraai en vindt het wel leuk als er leven in de brouwerij komt achter zijn huis. Wij zien dit als een unieke kans. Die komt maar één keer voorbij. Als het nu niet wat wordt, bloedt het dood.” De werkgroep wil er met de grootst mogelijke voortvarendheid mee aan de slag.

Duizend euro per inwoner

Voor de verbouwing van de schuur tot dorpshuis is een slordige 180.000 euro nodig. Duizend euro per inwoner dus. Geen kattepis, maar het dorp gaat er voor. Zelfwerkzaamheid levert al een besparing van 42.000 euro op. Er is een sponsoractie gepland en de werkgroep gaat de boer op om fondsen en subsidiegeld te werven. Een zorginstelling ziet volgens de werkgroep het dorpshuis als ideale locatie voor dagopvang, waarmee het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot.

Niet dorpshuiswaardig

En de gemeente Borger-Odoorn dan? ,,Die staat positief tegenover ons plan, maar op een financiële tegemoetkoming hoeven we niet te rekenen. In het beleidsstuk Kern en Kader staat dat een dorp meer dan 250 inwoners moet hebben om in aanmerking te komen voor een dorpshuis. Wij zijn dus niet dorpshuiswaardig. Te klein, dus krijg je niks. Ik vind dat te kort door de bocht.”

Wethouder: Dit vraagt om maatwerk

Wethouder Frits Alberts zegt nog niet op de hoogte te zijn van de plannen in Westdorp/Ellertshaar. ,,Hoewel dit buiten het beleidskader valt, wil ik dit niet bij voorbaat wegcijferen. Dit specifieke geval vraagt om maatwerk. De gemeenteraad moet er wat van vinden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu