De strijd die de Westerveldse actiegroep Meten=Weten voert tegen compostbulten met plantenmateriaal van bollentelers, heeft succes. De bulten met daarin nog afvalresten van bestrijdingsmiddelen, moeten voortaan binnen twee weken worden opgeruimd.

Het besluit is woensdag genomen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De langdurige opslag van plantaardig restmateriaal met azolen (een stof die wordt gebruikt tegen schimmel) wordt zo voorkomen.

Kwart van ernstig zieke coronapatiënten is besmet met schimmel

Meten=Weten had onlangs in een brief minister Tamara van Ark van Medische Zorg al gevraagd om maatregelen te nemen tegen compostbulten met plantenmateriaal van bollentelers. De groep maakt zich ook zorgen over de verspreiding van de schimmel Aspergillus fumigatus. Die zou goed gedijen in compostbulten van de bollen- en siertelers.

De gevaarlijke schimmelinfectie maakt mensen mogelijk ook extra kwetsbaar voor het coronavirus. Recent onderzoek van het Radboud UMC, LUMC en het RIVM toont aan dat een kwart van de ernstig zieke coronapatiënten besmet is met de schimmel. Besmetting met dit type schimmel lijkt de sterftekans te verdubbelen, aldus de onderzoekers.

Afdekken van afval

Volgens het college volgt het aanpassen van het gebruiksvoorschrift op goed overleg met de sector en toelatingshouders die hun verantwoordelijkheid nemen in het terugdringen van het risico. In een brief die deel uitmaakt van het collegebesluit bevestigen zij de gemaakte afspraken en werkwijzen.

Bij het aangepaste gebruiksvoorschrift hoort ook een protocol. Hierin staat beschreven wat de juiste verwerking is van de restmaterialen. Ook staat hierin dat azoolhoudend afval afgedekt moet worden en ten hoogste twee weken mag worden opgeslagen. Het mag onder strikte voorwaarden worden verbrand, vergist of gecomposteerd en uitgereden.

In 2021 worden de effecten van de opgelegde maatregelen gemonitord en vindt er verder onderzoek plaats. Waar nodig wordt het protocol aangepast aan nieuwe inzichten. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar andere mogelijke bronnen van resistente schimmels op plantaardig restmateriaal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe