De rubriek Hier kom ik weg is een samenwarking met het Huus van de Taol en giet over Drenten en heur verhalen. Niek Wind (30) is drei jaor wetholder in de gemiente Börger-Oring. Een geboren en getogen Oringer, die Drèents leerd hef van zien oma. Dat komp in zien wark ok goed oet.

,,Mien klasgenoten op de middelbare schoel keken mij an met een blik van: ‘Wat doe jij nou?’ toen ze mij veur het eerst met mien oma heurden bellen en ik dus Drèents preut. ‘Ja jongens dit praot ik ok gewoon’, zee ik. Ik schaamde mij der niet veur. He’k ok nooit daon.”

Wetholder Niek Wind zit an de koffie in zien hoes in Oring, de warkplek in dizze coronatied. Het hoes waor e as kind tot in zien puberjaoren woond hef en dat e een paar jaor leden zölf kocht hef met zien vriendin. In dat hoes weur vrogger gien Drèents praot, maor met oma waren ze niet aans wend as de streektaol.


loading
Interesse veur politiek

Hij omschref het nust waor e oetkomt as maatschappelijk betrökken. Politiek speulde haost gien rol, al weur der wal naor verkiezingsdebatten keken. ,,Ik weet nog precies wanneer ik interesseerd raakte in politiek. Dat was tiedens een tv-debat in 2002. De mam van Pim Fortuyn was oet de tiet kommen en Paul Rosenmöller pakte hum in het debat stevig an. Toen dee Fortuyn zien microfoontie en zender of en leup e vort.”

,,Nou snap ik dat het puur theater was. Toen nog niet. Ik zat in groep 8.” Op zien 19 e wordt Wind oetneudigd veur een gesprek bij Gemeentebelangen. Het vuult veur hum as een warm bad. Hij komp al gauw in de gemienteraod en wordt veer jaor later fractieveurzitter. ,,Ik was toen 23 en vun mijzölf te jong um wetholder te worden. In 2018 wa’k der wal klaor veur.”

Dezölfde taol

Wind hef dan de studie Nederlandse Taal en Cultuur ofrond, zeg zien baan in de horeca op en belandt op het gemientehoes. Hij kreg under meer financiën en inwonerparticipatie in zien pakket. ,,Ik mark in het wark dat Drèents drempels vortnimmen kan. Bij een bijienkomst in het dörpshoes in Nei-Bunen stelden veul mèensen vraogen in het Drèents. Dan praot ik ok in de streektaol.”

,,Vaak warkt dat goed, want mèensen markt daj dezölfde taol spreekt. Dat was toen ik nog in de horeca warkte niet aans. Het gef een gevuul van geliekweerdigheid. Een gesprek wordt der ok leuker van.”

Overleg in de tuun

Participatie, legt Wind oet, giet erum dat inwoners metandoen en mepraoten kunt over de belissingen die de gemiente nimmen möt. Hij wil een kleinere ofstaand tussen de inwoners en de gemiente. ,,Nao een digitale inloopbijienkomst over het neie sportpark in Oring wolden een paar mèensen veurig jaor nog wieder praoten. Het was mooi weer en ik heb vraogd of we dat ok bij ien van heur in de tuun doen kunden. Ik bin der met de tiekeningen hengaon en zo hew overleg had. Zo breng ie de overheid dichter bij de burger, denk ik.”

Volgend jaor bint der weer gemienteraodsverkiezingen. Of e veur een twiede keer wetholder worden wil as e de kaans kreg, daor hef e nog niet over naodacht. ,,Maor veur alles geldt: zolang ik der meer energie oethaal as da’k derin stop, vind ik het mooi.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe