Volgens wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze zijn er fouten gemaakt in de procedure rond de bomenkap in Nooitgedacht. De gemeente had geen vergunning voor de bomenkap, omdat gedacht werd dat een melding bij de provincie Drenthe voldoende was.

De bomenkap in Nooitgedacht leidde tot veel ongenoegen bij buurtbewoners. Met lede ogen zagen zij hoe tal van bomen en groen verdween, terwijl de wijk bedoeld was als een plek waar mensen vlakbij de natuur kunnen wonen. Om hun zorgen kracht bij te zetten, dreigden de buurtbewoners met een rechtszaak wanneer de gemeente niks aan haar kapbeleid zou veranderen.

Dat gebeurt nu. De gemeente wil de inwoners meer betrekken bij het kapbeleid en gezamenlijk tot een oplossing komen.

Gebrek aan communicatie

Met het kappen van de bomen wilde de gemeente ruimte creëren voor bebouwing. Het was de bedoeling dat de gekapte bomen werden gecompenseerd, maar wanneer dit zou gebeuren heeft de gemeente niet duidelijk genoeg gecommuniceerd. ‘Dit zou pas gebeuren na voltooiing van de wijk, als precies bekend zou zijn hoeveel bos er daadwerkelijk gekapt was,’ vertelt Heijerman. ‘Een deel van het gekapte bos zou gecompenseerd worden in de wijk zelf. Dat dit pas na de bouw zou zijn, hebben we niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.’

De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer bomen worden gekapt. ‘Soms ontkomen we er niet aan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van de letterzetter kever of doordat er bindende afspraken over woningbouw zijn gemaakt’, aldus Heijerman.

Wel belooft de gemeente verbetering op het gebied van communicatie richting de inwoners van Nooitgedacht. ‘Welke bomen gekapt worden en waarom dat nodig is, daarover gaan we beter communiceren.’ Voor de bomen die reeds gekapt zijn, komt ‘passend groen’ voor terug.Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe