Wethouder Jaap van der Haar wordt stevig op de vingers getikt na weglakken informatie: 'Zwarte stift hanteren is geen slip of the pen’

Wethouder Jaap van der Haar. Foto: Daan Prest

De gemeenteraad van Meppel heeft gisteravond unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen wethouder Jaap van der Haar. Van der Haar heeft in de schriftelijke beantwoording op vragen van GroenLinks over de spoorwegovergang Meppel-Zuid opdracht gegeven om delen uit de tekst weg te lakken.

De wethouder overleefde een motie van wantrouwen, ingediend door de gehele oppositie. De coalitiepartijen VVD, CDA en Sterk Meppel keurden de handelswijze van Van der Haar sterk af, maar voor hen was de vertrouwensvraag niet aan de orde.

Hiervoor moest Jaap van der Haar diep door het stof. Direct aan het begin van zijn betoog bood hij zijn excuses aan aan de raad. „Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik geen dubbele motieven heb gehad. Het is niet de bedoeling geweest om informatie bij de raad weg te houden of de raad moedwillig te misleiden”, zei Van der Haar.

'Als ik hier niet van zou leren, zou ik hier vanavond mijn ontslag aanbieden'

De reden om tekstdelen weg te lakken, lag volgens een aangeslagen wethouder in zijn beoordeling dat het hier ging om zogenaamde „procesinformatie”. Van der Haar: „In dossiers staan dingen die nog niet tot een afronding zijn gekomen. De weggestreepte stukken waren nog geen harde gegevens. Maar het is niet aan mij om te beoordelen of dingen relevant zijn. Dat is aan de raad. Dit zal niet weer gebeuren. Als ik hier niet van zou leren, zou ik hier mijn ontslag aanbieden.”

Spoorwegovergang

Afgelopen juni sprak de raad over de gelijkvloerse spoorwegovergang bij Meppel-Zuid. GroenLinks diende vragen in om inzicht te krijgen in de correspondentie en gesprekken tussen gemeente en ProRail over de verkeersveiligheid en aantal verkeersbewegingen op de overgang. Fractieleider Anouk de Vlieg van GroenLinks ontving een gecensureerde mail met zwartgelakte delen. De weggelaten tekstdelen waren bestempeld als ‘niet van toepassing’.

Na tussenkomst van de voorzitter van de raad is de mailwisseling alsnog zonder censuur naar De Vlieg gegaan. „Maar nog steeds vertrouwelijk en alleen aan mij als enkel raadslid”, zei De Vlieg. „Hiermee kreeg ik een informatievoorsprong, niet passend binnen de verhouding raad en college. Als klap op de vuurpijl bleken de weggelakte stukken volstrekt van toepassing. Er is iets grondig mis met de wijze waarop dit college de raad voorlicht. Het lijkt op een doelbewuste poging om de raad te onthouden van essentiële informatie. Dit heeft iets gedaan met ons vertrouwen.”

‘Politieke doodzonde’

Jolida Voetelink (PvdA) noemde het weglakken van informatie een „politieke doodzonde”. „In Den Haag was dit al een big issue,” doelde ze op de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst. „Ik snap niet dat een ervaren bestuurder als wethouder Van der Haar denkt dat de raad dat anders zou opvatten.”

Meerdere fracties toonden hun waardering voor de vasthoudendheid van Anouk de Vlieg. „Als één van ons wordt tegengewerkt, raakt ons dat allemaal. Dit is zeer ernstig”, sprak Xander Topma van de SP. „Het zwartlakken was bewust om de raad te misleiden zodat een waarheid ontstond die meer in lijn is met wat het college wil. Het is een schoffering van de volksvertegenwoordiging en de inwoners van Meppel. Ons vertrouwen in de wethouder is weg.”

Voor Sandra Wolvekamp (CDA) was misleiding of achterhouden van informatie niet aan de orde. „Daarom hebben wij geen wantrouwen naar de wethouder. De wethouder heeft een fout gemaakt en daarvoor heeft hij zijn excuses aangeboden. De handelswijze van het zwartlakken van informatie keuren wij af, dat mag nooit meer gebeuren”, aldus Wolvekamp.

Motie van wantrouwen haalt het niet

Diverse lange schorsingen van de vergadering leidden uiteindelijk tot een unaniem aangenomen motie van treurnis (ingediend door de VVD) en motie van wantrouwen van de oppositie, die het niet haalde. Frank Perquin (VVD): „Een zwarte stift hanteren is nogal wat, dat is geen ‘slip of the pen’.”

Jaap van der Haar gaf aan dat het de eerste keer in zijn leven is dat hij in deze situatie zit. Van der Haar: „Dit is eens maar nooit meer, dat heb ik me heilig voorgenomen. Ik vind het betreurenswaardig dat het nodig is een motie van treurnis tegenover mij te moeten maken.” Tegenover de indieners van de motie van wantrouwen sprak hij de hoop uit dat zij de weg terug kunnen vinden het vertrouwen in hem te herstellen. „Dit komt diep bij mij binnen. Dit is gebeurd en gebeurt niet meer.”

Nieuws

Meest gelezen

menu