De geluidswal in Spier zal voor de bouwvak eind juli af zijn, dat zegt wethouder Schipper in de commissie Ruimte en Groen na kritische vragen van de ChristenUnie.

Voor de nieuwe geluidswal in Spier is 750.000 euro uitgetrokken, nadat de eerdere pasgebouwde geluidswal instortte. In april moest er 80.000 euro aan extra budget bij omdat uit onderzoek bleek dat de fundering van de nieuwe wal niet sterk genoeg was. Er moeten dikkere palen in de grond komen voor de geluidswal. Geen nette gang van zaken, vindt de ChristenUnie (CU).

‘Riekt naar onzorgvuldigheid’

Henk Heideveld CU: ,,Wij vinden dat het college onvoldoende grip heeft op de middelen omdat er opnieuw een overschrijding van het krediet is. Ook zijn we benieuwd of het college het waar kan maken dat het geluidscherm voor de zomer klaar is.’’ GroenLinks zei niet uit te gaan van onwil van het college. ,,Maar het riekt wel naar onzorgvuldigheid.’’

Wethouder Jan Schipper (CDA) blijft erbij dat het een gebruikelijke gang van zaken is: ,,We hebben in het begin van het traject een zorgvuldige inschatting gemaakt van wat het kost, met een krediet voor onvoorziene kosten. Dat is normaal want er zijn altijd tegenvallers.’’

‘Niet marchanderen met veiligheid inwoners’

Het geld uitgeven was onvermijdelijk, vindt Schipper: ,,Uit een toets bleek dat het nog veiliger is om het scherm zwaarder uit te voeren. Wij gaan niet marchanderen met de veiligheid van de inwoners, daarom hebben we hiervoor gekozen.’’ De schaarste van bouwmaterialen zou de prijs ook opdrijven.

De zorgen dat het scherm niet op tijd klaar zou zijn en de aanwonenden nog langer overlast hebben van de A28, deelt Schipper niet. ,,De planning is nog steeds dat het voor de bouwvak klaar is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe