Het nieuwe zakencollege in Hoogeveen trad op 8 oktober aan en kon meteen vol aan de bak. Financieel puin ruimen en gezond maken, is de opdracht. Weerstand en chagrijn ombuigen naar nieuw perspectief. ,,We hebben zelf naar deze baan gesolliciteerd, hè.’’

In politiek/bestuurlijk Hoogeveen raast sinds de val van het vorige college, in juli, een hogesnelheidstrein: in korte tijd moest enorm veel werk verzet worden. De aanstelling van informateurs, de komst van een nieuw college, herstel van onderlinge verhoudingen, de zoektocht naar financieel perspectief.

Veel vinkjes zijn al gezet. Het jongste wapenfeit is een ruim 300 pagina’s tellende meerjarenbegroting, die dinsdag het licht zag. Toch een huzarenstukje.

Huishoudboekje van 150 miljoen

In het huishoudboekje van de gemeente Hoogeveen gaat jaarlijks zo’n 150 miljoen euro om. Dat die begroting de komende jaren sluitend is, wekt geen verbazing. Iedere gemeente kan dat voor elkaar boksen. Interessanter is de vraag hóe dat gebeurt, welke ingrepen nodig zijn en wie dat gaan voelen.

De vier nieuwe wethouders kunnen niet rond het gelegde ‘ei’ gaan chillen. Er is -opnieuw- werk aan de winkel. De volgende fase, waarin het gesprek met de samenleving wordt gevoerd, is minstens zo intensief en uitdagend. Ook (en vooral) voor de raadsfracties.

Leg maar eens uit waarom allerlei subsidies worden verminderd of stopgezet, waarom tarieven moeten stijgen, waarom bepaalde projecten in de wachtkamer zijn gezet.

‘Niet cynisch over inspraak’

,,Inwoners hoeven niet cynisch te zijn over inspraak’’, stelt wethouder Derk Reneman. ,,Er kunnen binnen de huidige begroting ook andere plussen en minnen gevonden worden, andere evenwichten.’’

Onder twee voorwaarden: een meerderheid van de raad moet alternatieve voorstellen omarmen en het geld dat onder de streep bespaard of opgebracht wordt, is in beton gegoten. Dat vraagt politieke creativiteit en vereist financiële onderbouwing. Prettige keerzijde: het voorkomt proefballonnetjes voor de bühne.

Het is de nieuwe realiteit in Hoogeveen, waar geen traditioneel meerderheidscollege meer is, maar gewerkt wordt vanuit een raadsakkoord. De gemeenteraad reageert niet op voorstellen van het college, maar zet eerst zelf de lijnen uit en geeft B en W opdrachten tot uitwerking.

‘Even wennen’

,,De rollen zijn veranderd’’, zegt burgemeester Karel Loohuis. ,,Dat is wel even wennen, maar het maakt de raad veel zichtbaarder.’’ En het moet de effectiviteit ten goede komen: geen partijpolitiek gekissebis maar een inhoudelijke focus op het algemeen belang voor Hoogeveen.

Niettemin wachten het nieuwe college en de raad een ‘hete herfst’ met protest en verzet vanuit de samenleving. B en W hopen dat inwoners zich wel realiseren dat -soms pijnlijke- ingrepen noodzakelijk zijn voor financieel herstel.

,,Als je te hoop loopt omdat iets jou persoonlijk raakt’’, schetst Reneman, ,,denk dan ook na bij wie je de pijn dan zou willen neerleggen. Als jou muziekeducatie wordt afgenomen, stel je dan de vraag: moeten minima minder geld krijgen? Je zult keuzes moeten maken. Niet iedereen kan zijn particuliere belang gedaan krijgen.’’

‘Geen zakelijk college’

,,Kijk, het is niet onze hobby om mensen te plagen’’, vult wethouder Jan Zwiers aan. ,,We zijn geen kille interim-managers. Of: in de woorden van de burgemeester: geen zakelijk college. We gaan in gesprek met de samenleving, leggen maatregelen uit.’’

Met het doel om nieuw perspectief te krijgen. Zwiers: ,,Het levert ook kansen op en creativiteit. Dat laatste is, populair gezegd, gewoon minder als je als gemeente makkelijk met de portemonnee kunt zwaaien.’’

Het was dinsdag geen persbijeenkomst met alleen maar zure appels. Hier en daar kiert wat licht door de ‘pessimistisch-realistische begroting’. Zo worden de nieuwe parkeertarieven, waar al een kleine volksoploop over ontstond, niet al in 2021 ingevoerd, maar een jaar later.

‘Eerst in gesprek’

Reneman: ,,We gaan daar eerst met bewoners over in gesprek. Pas daarna wordt een besluit genomen. De ton extra inkomsten die de gemeente voor volgend jaar had ingetekend is op een andere manier gevonden: indexering van bestaande tarieven en een verhoging van de eigen bijdrage van ambtenaren die in het centrum parkeren.’’

Zoals gezegd: het woord is nu aan de inwoners, aan maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen. Op 4 november houdt de gemeente in het raadhuis om 19.30 uur een inspraakavond over de begroting. Insprekers worden, vanwege de coronamaatregelen, over de raadszaal en burgerzaal verdeeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe