Wolf splijt de Drentse politiek: schapenmoordenaar of beschermde diersoort?

Wolven afschieten of Drenthe volbouwen met hekken? De provinciale politici zijn tot op het bot verdeeld. Foto EPA/J.L. Cerejido

De terugkeer van de wolf in Nederland doet de gemoederen bij Drentse politici hoog oplopen. Links benadrukt bij herhaling dat het om een beschermde diersoort gaat, rechts spreekt van een schapenmoordenaar.

Dit bleek woensdag tijdens een vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, die door de haperende digitale techniek wat chaotisch verliep. Er is sinds kort een gebiedscommissie aan de slag die de aanwezigheid van het roofdier in goede banen moet leiden, zodat het doden van schapen en andere boerderijdieren zo veel mogelijk wordt voorkomen. Maar volgens Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren is die commissie nogal eenzijdig samengesteld uit veehouders en moeten er natuurbeschermers bij.

‘Drenthe veel te traag met maatregelen’

Inspreker in de discussie was Gijsbert Six. Hij vertegenwoordigt de schapenhouders bij de discussies over de komst van de wolf. Volgens Six is Drenthe veel te traag met het treffen van maatregelen om de schapen te beschermen tegen de wolf. Hij wees op diverse incidenten die zich in Drenthe al hebben voorgedaan.

Six vindt dat de provincie geld moet uittrekken om schapenhouders te helpen de prijzige beschermingsmaatregelen te nemen. Op zich is dat een verantwoordelijkheid van de dierenhouders zelf, maar hij stelt dat schapen ook een belangrijke rol spelen bij het landschapsbeheer. Ook maken ze deel uit van het culturele erfgoed van de provincie. Reden genoeg om overheidsgeld beschikbaar te stellen, aldus Six.

‘Verkeerd hek is weggegooid geld’

Daarnaast vindt Six dat betere voorlichting dringend noodzakelijk is. Hij wees er op dat schapenhouders soms geld steken in een hekwerk waar een wolf gewoon onderdoor kan kruipen. Dan is het weggegooid geld, meent Six.

Volgens gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaat de gebiedscommissie met al dit soort zaken aan de slag. Hij herhaalde dat hij zich Drenthe zonder schapen niet zou kunnen voorstellen.

Wolf afschieten of Drenthe vol hekwerken bouwen?

Op de achtergrond speelde echter de vraag of ‘beheer’ van de wolf (lees jacht op het dier) niet noodzakelijk wordt als er meer van deze roofdieren Drenthe binnenwandelen. De Drentse politici zijn hierover langs de vertrouwde links-rechts lijnen tot op het bot verdeeld. Al erkende ook Statenlid Rob Camies van Forum voor Democratie dat hij er niet bij zou staan te juichen als dit zou moeten.

VVD’er Johan Moes heeft nog een ander schrikbeeld, namelijk dat Drenthe vol komt te staan met hekwerken om de wolven bij de schapen weg te houden. „Daar moet ik niet aan denken.”

menu