Wonen wordt de maat in Asser Singelpassage

Kapsalon Promiss en de winkel voor kappersbenodigdheden Florale Haircare, worden verbouwd tot appartementen. Foto: Jaspar Moulijn

De Singelpassage in Assen was ooit de eerste volledig overdekte winkelstraat in Nederland. Op een enkel winkeltje na zijn en worden vrijwel alle panden verbouwd tot appartementen.

De passage had de potentie om uit te groeien tot het gezelligste - bazarachtige - straatjes van de Drentse hoofdstad. Alle initiatieven daartoe strandden echter. De passage telde afgelopen jaren nog wel een bonte verzameling winkeltjes en horecagelegenheden, maar het verval is al enige tijd gaande. Het waren vooral beginnende ondernemers die zich er vestigden en die redden het meestal niet.

Singelpassage als winkelstraat afgeschreven

Als winkelstraat is de Singelpassage - ook door de gemeente - afgeschreven. De leegkomende panden zijn opgekocht en zijn en worden vertimmerd tot appartementen. Dat proces gaat door: op de rol staan nu opnieuw drie panden voor een metamorfose tot woonverblijf.

Het gaat om Singelpassage 21, 23 en 25. Hierin zijn een kapsalon en een winkel voor kappersbenodigdheden gevestigd. Het laatste bedrijf vestigt zich aan de Gedempte Singel. Eerder ging van Mooi tot Maf dezelfde weg. Deze winkel in woonaccessoires verhuist overigens al weer en wel naar het naastgelegen pand. Mooi tot Maf wordt de plek waar de Kaaswaag zich, zoals Dagblad van het Noorden maandag meldde, gaat vestigen.

Restaurant Apricot verhuist ook

Ook het specialiteitenrestaurant Apricot vertrekt uit de passage en gaat naar de Torenlaan. Het pand, waar Sfeer.nl was gevestigd, wordt inmiddels verbouwd. Wanneer de opening is, is nog niet bekend. Sfeer heeft sinds enige tijd onderdak gevonden aan de Marktstraat.

Om de leegstand terug te dringen en de binnenstad weer aantrekkelijk te maken, stimuleert de gemeente Assen ondernemers om te verhuizen naar het zogeheten kernwinkelgebied en te investeren in hun winkelpand. Daartoe is de Stimuleringsregeling Binnenstad in het leven geroepen, met daarin een subsidiebedrag van een half miljoen euro.

Animo voor winkelverplaatsing is groot

De animo is groot, met name voor de winkelverplaatsing en gevelverbetering. Eind vorig jaar was de subsidiepot al bijna leeg. De gemeente constateerde toen dat de huidige basis van de regeling te ruimhartig was. Die is namelijk mede gebaseerd op het aantal vierkante meters van de te verlaten locatie. Daardoor was het mogelijk dat de subsidie de daadwerkelijk gemaakte kosten oversteeg. De voorwaarden voor de subsidieverlening zijn aangepast. De ondernemers krijgen bij een verplaatsing nu een vergoeding op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

menu