Woningbouw bij gerenoveerde Voorhofkerk in Pesse

De Voorhofkerk met de geplande woningbouw, gezien vanaf de Hoogeveenseweg Illustratie: Gemeente Hoogeveen

De Voorhofkerk in Pesse is volledig gerenoveerd en klaar voor een maatschappelijke invulling of kantoorlocatie. De volgende stap is de bouw van vijf woningen. ,,Ik wil er iets moois van maken’’, zegt eigenaar Wim Annen uit Hoogeveen.

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen willen wel aan zijn plannen meewerken. Rond de kerk aan de Hoogeveenseweg moeten drie vrijstaande een 2-onder-1-kapwoning verrijzen. Om dat mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Kantoren

Annen onderzoekt mogelijkheden voor een maatschappelijke bestemming van de kerk, maar weet niet of dat ook gaat lukken. ,,Mocht dat niet doorgaan, dan wil ik er inpandig kantoren van maken’’, zegt hij.

De restauratie van de Voorhofkerk, gebouwd rond 1900, is klaar. Annen: ,,We hebben het gebouw in oude staat teruggebracht. De preekstoel staat er nog steeds. De kerk heeft een nieuwe vloer en de aanbouw is gesloopt.’’

Annen heeft het kerkgebouw en omliggende terrein al sinds eind 2015 in bezit. Hij kocht de kerk, indertijd eigendom van de de protestantse gemeente Pesse, voor ruim 126.000 euro. Het gebouw werd destijds getaxeerd op 160.000 euro.

Financiering

Om de renovatie van het kerkgebouw te kunnen financieren is de bouw van de vijf woningen noodzakelijk. Eén vrijstaande woning moet naast de Voorhofkerk komen, de vier andere achter de kerk op het Achterhof. ,,Het terrein is al vrijgemaakt voor de komst van de huizen’’, zegt Annen.

Volgens hem gaat het om woningen met een bijzondere bouwstijl, passend bij het karakteristieke kerkgebouw. De verkoopprijzen zijn nog niet bekend. ,,Je woont er straks op een historische en landschappelijke plek’’, typeert Annen.

De gemeente Hoogeveen vindt behoud van de Voorhofkerk belangrijk, vanwege de cultuurhistorische waarde. Door de herbestemming van het gebouw en de herinrichting van het omliggende terrein, verwacht de gemeente dat de leefbaarheid in de omgeving wordt verhoogd.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Annen voorziet geen bezwaren uit de buurt of van natuur- en milieuorganisaties. ,,We hebben aan alle voorwaarden voldaan. En er liggen nogal wat rapporten onder het plan.’’

In het voortraject protesteerden de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Stichting het Drentse Landschap tegen de bouw van de vier woningen in het bosperceel achter de kerk. Beide instanties noemden het onbegrijpelijk dat het eikenbos van meer dan 100 jaar oud wordt opgeofferd voor woningbouw.

Volgens de gemeente geldt ter plaatse geen verbod op het kappen van bomen, tenzij deze op de gemeentelijke lijst ‘beschermwaardige bomen’ staan. Voor het kappen van deze bomen is in die gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Uitnodiging

Annen hoopt in de tweede helft van dit jaar met de bouw van de woningen te kunnen beginnen. Hij wil dorpelingen binnenkort uitnodigen om de gerenoveerde Voorhofkerk van binnen te bekijken. ,,Velen hebben daar toch herinneringen liggen, als het gaat om trouwen, dopen en rouwen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu