Inwoners van Ubbena weten het: projectontwikkelaars hebben flinke grondposities in hun omgeving. Daarmee hangt het plan om er een woonwijk te bouwen, nog altijd in de lucht.

Het nieuws dat projectontwikkelaar Benus uit Hoogezand provincie en gemeente probeert over te halen de huizenbouw mogelijk te maken, komt dan ook niet helemaal als een verrassing, blijkt bij een rondgang door het buurtschap. „Toen ik mijn huis in 1995 kocht, wist ik al dat projectontwikkelaars grond kochten”, zegt een van de bewoners. „Ik heb liever niet dat ze gaan bouwen, maar ik zal niet meteen gaan protesteren.”

„Het is voor ons geschiedenis”, zegt een andere bewoner. Hij had er eigenlijk niet meer op gerekend dat de bouwplannen alsnog werkelijkheid zouden worden. Aan de andere kant: de ontwikkelaars houden niet voor niets hun grond aan. „Het zal jammer zijn voor ons uitzicht. Maar het zal nog flinke tijd duren voor de bouwplannen werkelijkheid worden.”

Brief aan Provinciale Staten

Nadat hij las over de ambities van de noordelijke provincies om liefst 220.000 huizen extra te bouwen om de overvolle Randstad te onlasten, stuurde Benus een brief aan Provinciale Staten om de Drentse parlementariërs er aan te herinneren dat het gebied tussen Rhee en Ubbena ooit nadrukkelijk in beeld was voor woningbouw. Dat was eind jaren negentig, toen gemeenten en provincies afspraken maakten over woningbouw in de regio Groningen-Assen.

Niet alleen projectontwikkelaars, ook de gemeente Assen kocht grond aan. Maar de stad breidde in westelijke richting uit en ontwikkelde de wijk Kloosterveen. Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) maakte duidelijk dat haar gemeentebestuur geen ambities heeft om alsnog in noordelijke richting uit te breiden.

De VVD in Provinciale Staten wil echter niet meteen het voorstel van Benus afwijzen. Daarvoor is de behoefte aan woningen in Drenthe te groot, zegt fractievoorzitter Willemien Meeuwissen. Ze wil in de Staten nader bespreken hoe Drenthe met dit soort plannen het tekort aan woningen kan oplossen.

Drenthe komt 9000 huizen tekort

„Het is onaanvaardbaar dat mensen geen huis kunnen vinden in het dorp waar ze zijn opgegroeid”, betoogt Meeuwissen. „De prijzen rijzen de pan uit. Ik hoorde laatst dat er vijftig keer op een huis werd ingetekend. Hoe kom je er dan nog tussen?”

„Nog los van al die extra huizen die de provincies willen bouwen, heeft Drenthe nu al een tekort aan 9000 woningen”, vervolgt ze. „We bouwen elk jaar 1000 huizen, maar het tekort groeit elk jaar met hetzelfde aantal weer aan. Daardoor blijft het dus altijd even groot.” Het tekort groeit vooral doordat er steeds meer kleine huishoudens komen, niet zozeer door groei van het aantal inwoners.

Dat Dekker niet staat te springen om huizen redelijk ver van Assen te bouwen, snapt Meeuwissen wel. „Ik weet ook nog niet of Ubbena de meest aangewezen locatie is. Dat je vooral in de bestaande stad wil bouwen, is ook een goed uitgangspunt, maar ik vraag me af of we er daarmee komen.”

Tenslotte: Ubbena ligt zo’n beetje in het midden tussen Assen en Vries. Dit dorp kan ook baat hebben bij een nieuwe wijk. Sportclubs en scholen dringen al jaren aan op extra huizen, om hun voortbestaan zeker te stellen. „Ook daarom moeten we het plan van Benus niet bij voorbaat uitsluiten”, vindt Meeuwissen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe