Woningcorporaties Coevorden stellen leefbaarheid boven dode stenen

Na een jaar praten staan de handtekeningen onder de afspraken voor de gemeente Coevorden: vlnr. voorzitter Ientse van der Sluis van de huurdersvereniging van Woonservice, directeur-bestuurder Bothilde Buma van Woonservice en directievoorzitter Bert Moormann van Domesta. Foto DvhN

Leefbaarheid en duurzaamheid: dat zijn de toverwoorden van de zogenoemde prestatieafspraken die de gemeente Coevorden voor de komende vier jaar met woningcorporaties Domesta en Woonservice en met de huurdersorganisaties heeft afgesloten.

Domesta verhuurt rond de 2800 woningen in de gemeente Coevorden en Woonservice een kleine 800 huizen, vooral in dorpen als Schoonoord en ‘t Haantje. Maar hoewel het verhuren van woningen de kerntaak van de woningcorporaties is, gaat slechts een klein deel van de gemaakte afspraken over ‘steen’.

Duurzaam maken woningen

Na grootschalige renovatieprojecten in wijken als Binnenvree en Poppenhare zit het met de woningvoorraad in Coevorden wel snor, stelt Bert Moormann van Domesta. Alleen in de wijk Lootuinen wordt de komende jaren op bescheiden schaal nog gesloopt. ,,Wat huizen betreft zit de grootste uitdaging ook niet in nieuwbouw, maar in het vernieuwen en duurzaam maken van onze woningen.’’ Met die operatie zijn de komende jaren miljoenen euro’s gemoeid.

‘Onze medewerkers zijn de ogen en oren in een wijk’

Door alle verschuivingen in de zorg ontstaat ondertussen ook een nieuwe rol voor de corporaties. ,,Het accent verschuift nadrukkelijk naar de sociale kant’’, stelt Moormann. ,,Het gaat steeds vaker om zaken als de betaalbaarheid van woningen, het bevorderen van leefbaarheid en het tegengaan van overlast.’’ Dat corporaties hier een grote rol in spelen, is volgens zijn collega-bestuurder Bothilde Buma van Woonservice geen wonder. ,,Onze medewerkers zijn steeds vaker de ogen en oren in een wijk. Zij komen daar letterlijk dagelijks en zijn vaak de eersten die een probleem signaleren.’’ Een belangrijk onderdeel van de afspraken is dan ook de verdere afhandeling van geconstateerde problemen door bijvoorbeeld de gemeente of het maatschappelijk werk. ,,Op deze manier kun je ook voorkomen dat er snel een beroep wordt gedaan op dure zorg, terwijl dat niet nodig is’’, stelt wethouder Jan Zwiers (BBC2014).

Domesta mikt komend jaar op huurverhoging van 0,3 procent

Wat betreft de betaalbaarheid van wonen en leven is ook nog een slag te maken; uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Drentse huurders niet kan rondkomen van het eigen inkomen. Om die reden houden de Drentse corporaties de jaarlijkse huurverhoging al langer heel laag; Domesta mikt komend jaar op een verhoging met 0,3 procent. Ook hebben de corporaties voor de komende jaren harde afspraken gemaakt dat tenminste 85 procent van de bestaande huurwoningen zo goedkoop is en blijft dat huurders niet worden gekort op hun huurtoeslag. Verder gaan de corporaties door met de zogenoemde Voorzieningenwijzer, waarbij huurders advies krijgen om alle beschikbare regelingen en toeslagen optimaal te benutten. Dat levert per huishouden vaak honderden euro’s aan besparingen op.

Winkelpanden in Sallandsestraat krijgen tweede leven als woning

Als het dan toch om fysieke ingrepen gaat, dan hebben die vooral het doel om de leefbaarheid te bevorderen. Zo mengt Domesta zich ook in de plannen om de verpaupering in de Coevorder binnenstad tegen te gaan door leegstaande winkelpanden in de uiteinden van de Sallandsestraat een nieuw leven te geven als woning.

menu