Woonboot in De Groeve ligt boven gasleiding en moet op termijn weg

Op het gemeentehuis in Vries is zes jaar gewerkt aan het bestemmingsplan voor de vijf ligplaatsen voor woonboten. Foto: DUNCAN WIJTING

Eind goed al goed? Dat geldt niet helemaal in de slepende kwestie van vijf woonboten in de Oostermoersevaart. Een van de boten ligt boven een gasleiding en die boot mag er niet tot het einde der tijden blijven liggen.

Wanneer de eigenaar de boot verkoopt, mag die niet op de huidige plek blijven liggen. De volgende eigenaren moeten genoegen nemen met een ander plekje, dat volgens de eigenaar iets minder gunstig is dan de huidige stek. De gemeente Tynaarlo wil hem hiervoor niet compenseren.

Gemeente al zes jaar bezig

Een en ander blijkt uit het slotstuk van de bestemmingsplanprocedure. De gemeente is al ruim zes jaar bezig de vijf ligplekken juridisch goed te regelen. Nu ligt er een ontwerp bestemmingsplan ter inzage, waarop belanghebbenden nog zienswijzen kunnen indienen. Vervolgens kan de gemeenteraad zich erover uitspreken en is de zaak definitief juridisch in kannen en kruiken.

In 2014 besloot de gemeenteraad na een motie dat de vijf ligplaatsen netjes in een bestemmingsplan geregeld moesten worden. Tot dan toe gold een gedoogconstructie voor de woonboten. De zittende bewoners mochten er verblijven, maar konden hun plek niet doorverkopen als ze verhuisden. Toen bleek dat niemand last had van de woonbootbewoners, oordeelde de raad dat de ligplekken ook juridisch goed geregeld moest worden. Dan wisten de bewoners waar ze aan toe waren, en konden ze bij een verhuizing hun boot ook goed verkopen.

Veel voeten in aarde

Er moest nog flink wat water door de Hunze stromen voor het allemaal geregeld was . Er is milieuonderzoek gedaan en ook moesten het waterschap en de beheerders van leidingen er hun zegje over doen. Zo loopt er ook een gasleiding langs de locatie. Dat kon volgens Gasunie geen kwaad, wel ligt een van de woonschepen boven de leiding. Burgemeester en wethouders van Tynaarlo oordelen nu dat de boot er voorlopig kan blijven liggen, maar dat deze ligplek verplaatst moet worden wanneer de bewoners verhuizen.

Dat is dus nadelig voor de huidige eigenaar, maar van planschade is volgens burgemeester en wethouders geen sprake. Het bestemmingsplan is er juist gekomen om de ligplaatsen van de woonboten een goed juridisch fundament te geven, voorheen lagen ze er illegaal, aldus de gemeentelijke notitie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe