Door de toeslagenaffaire zijn gezinnen in armoede terechtgekomen.

Dit is het aantal gezinnen in Drenthe dat slachtoffer is van de toeslagenaffaire. Gemeenten staan niet te trappelen om financieel bij te springen

Door de toeslagenaffaire zijn gezinnen in armoede terechtgekomen. Foto: Shutterstock

Drenthe telt zeker 150 gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Gemeenten willen helpen, maar staan niet te trappelen om de portemonnee te trekken.

Navraag bij de Drentse gemeenten leert dat in elk geval 150 gezinnen in meer of mindere mate de dupe zijn geworden van de onterechte verdenkingen van fraude met kinderopvangtoeslagen en de keiharde invorderingen door de Belastingdienst. Emmen is met 45 gezinnen het hardst getroffen. Gevolgd door Hoogeveen met 21 gezinnen, 19 in Meppel, 18 in Assen en 13 in Midden-Drenthe. In de overige gemeenten zijn minder dan tien gedupeerden. De Wolden sluit met één gezin de Drentse rij.

Dit betekent niet dat alle gedupeerde gezinnen daadwerkelijk in beeld zijn. De Belastingdienst mag om redenen van privacy alleen aantallen doorgeven aan de gemeenten. De getroffen gezinnen moeten, als ze daar behoefte aan hebben, zelf contact opnemen met de gemeente waarin zij wonen. Zij worden, zo is landelijk afgesproken, door de Belastingdienst gewezen op de mogelijkheid van gemeentelijke hulp.

Huiverig om portemonnee te trekken

Alle Drentse gemeenten hebben een meldpunt of contactpersoon voor de gedupeerden in het leven geroepen. Bij deze personen kunnen de gezinnen terecht voor hulp. Hoewel de Belastingdienst heeft aangegeven alle kosten te vergoeden, geven alleen Noordenveld en Coevorden aan in het uiterste geval zelf de portemonnee te trekken. De meeste andere gemeenten laten de precieze invulling in het midden en spreken van ‘hulp op maat’.

Dit maatwerk kan bestaan uit begeleiding, bemiddeling, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van brieven die naar verschillende instanties en schuldeisers worden gestuurd. De inzet van gemeenten is erop gericht dat huisvesting, inkomen, zorg en de (opvoeding van de) kinderen niet verder in de knel mogen komen en dat schulden worden afgehandeld.

In heel Nederland zijn ongeveer 30.000 gezinnen de dupe geworden van de handelwijze van de Belastingdienst. Enkele honderden werden onterecht aangemerkt als fraudeur. De overgrote meerderheid moest de toeslagen, die gedurende meerdere jaren waren uitgekeerd, ineens terugbetalen. Deze bedragen konden oplopen tot meer dan een ton. Volgens de Belastingdienst was gebleken dat ze geen of te weinig eigen bijdrage hadden betaald en dan geldt de zogeheten nihilstelling: alles moet worden terugbetaald. Later bleek dat van kwade opzet in verreweg de meeste gevallen geen sprake was, wel van onwetendheid. Toen was het kwaad al geschied. De affaire bracht het kabinet Rutte vorige week ten val.

Gemeenten kunnen lokale belastingen kwijtschelden

Eerder besloot het kabinet de getroffen gezinnen 750 euro te geven om de kerstdagen door te komen en later volgde de toezegging van 30.000 euro compensatie per gezin. Deze week kwam daar de belofte bij dat alle schulden aan de overheid worden kwijtgescholden. Het kabinet riep andere instanties zoals woningverhuurders, banken en verzekeraars op hetzelfde te doen.

Of onder ‘alle schulden aan de overheid’ ook de gemeentelijke belastingen worden verstaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Gemeenten kunnen dit soort schulden kwijtschelden. Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat gemeenten met klem worden opgeroepen vorderingen op gedupeerde ouders te laten vallen. Tijdens de algemene ledenvergadering, die volgende maand wordt gehouden, gaat de VNG voorstellen in heel Nederland een soepel kwijtscheldingsbeleid voor de gedupeerden in te voeren.

Borger-Odoorn wil dit doen. Hoe de andere Drentse gemeenten erin staan, is nog niet bekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu