In Zandpol wordt maandag begonnen met de sloop van zes twee-onder-een-kapwoningen. Het gaat om al maandenlang leegstaande huurhuizen van woningcorporatie Domesta.

De drie blokjes van twee huizen aan de Mulderstraat zijn gebouwd in 1953 en voldoen volgens Domesta niet meer aan de eisen van deze tijd. De isolatie is onder de maat en de indeling achterhaald. Renovatie en moderniseren kost zo veel geld dat Domesta het verstandig acht de panden te slopen en er iets nieuws te laten bouwen.

De huizen in het ruim vijfhonderd zielen tellende dorp tussen Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek zijn al asbestvrij gemaakt. Domesta gaat op deze plek zelf geen nieuwe huizen bouwen, maar biedt de kavels te koop aan. Uitgangspunt is opnieuw zes twee-onder-een-kapwoningen. Dit is ook wat er op basis van het huidige bestemmingsplan mogelijk is.

Zes nieuwe huurwoningen

Plaatselijk Belang Zandpol had graag gezien dat Domesta er zelf zes nieuwe huurwoningen ging bouwen. Volgens haar is hier wel belangstelling voor. Domesta denkt daar anders over. ,,Het aantal inwoners van de buitendorpen daalt. Er is minder vraag naar huurhuizen en dat is ook in Zandpol het geval’’, zo verklaarde een woordvoerster in maart van dit jaar.

Door een actief uitplaatsingsbeleid waren toen al vijf van de zes te slopen huizen niet meer bewoond. In september wordt duidelijk hoe Domesta de verkoop gaat doen, hoe groot de kavels worden en wat de vraagprijs is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe