Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft een operatieassistent chirurgie ten onrechte op non-actief gesteld. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat de functie mentaal te zwaar voor haar is, zoals het ziekenhuis beweert.

De vrouw heeft 25 jaar als operatieassistent in het ziekenhuis gewerkt en altijd goed gefunctioneerd. Zij was de laatste jaren met tussenpozen geruime tijd arbeidsongeschikt, onder meer als gevolg van zeer verdrietige familieomstandigheden.

Vanaf 2 oktober 2018 is de OK-medewerker haar eigen werkzaamheden weer gaan opbouwen. Zij draaide nog geen beschikbaarheidsuren en overuren. Volgens het vonnis was zij sinds afgelopen november wel weer twintig uur aan het werk, zoals in haar contract staat.

Ontslagprocedure

Op 2 januari werd de vrouw door leidinggevenden uit haar werk gehaald. Dat gebeurde nadat het ziekenhuis de rapportage van de verzekeringsarts had ontvangen. Op basis daarvan concludeerde het WZA dat haar functie te stressvol was en dat er geen zicht op was dat zij haar werk weer in volle omvang zou kunnen uitvoeren.

De medewerkster werd direct op non-actief gesteld. Het WZA heeft haar een overeenkomst aangeboden, waarmee haar arbeidscontract werd beëindigd. Zij heeft de overeenkomst niet getekend en per brief gevraagd om haar weer toe te laten tot het werk. Dat weigerde het ziekenhuis. De vrouw heeft bezwaar gemaakt. De ontslagprocedure die was gestart, is daardoor stopgezet.

Bedrijfsarts

Uiteindelijk is zij in mei op verzoek van het WZA naar de bedrijfsarts gegaan. Die concludeerde: ,,Ik heb geen enkele reden om haar op medische gronden ongeschikt te achten voor haar eigen werk als operatieassistent chirurgie.” Maar de vrouw kreeg van het ziekenhuis te horen dat de conclusie van de bedrijfsarts in twijfel werden getrokken. Zij moest een persoonlijkheidstest doen. Daarop scoorde ze bijzonder goed. Maar haar werk kreeg de vrouw niet terug, waarop zij de gang naar de rechter maakte.

De rechter stelt vast, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde vonnis van 10 september, dat de ontslagen ziekenhuismedewerkster de afgelopen jaren in haar privésituatie is geconfronteerd met meerdere ingrijpende gebeurtenissen. Zo heeft zij tussen 2017 en 2018 drie naaste familieleden verloren: haar echtgenoot en haar beide ouders. ,,Dat zijn concreet aanwijsbare omstandigheden die ook bij iemand met een stabiele en stevige persoonlijkheid tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden”, aldus de rechter.

‘Op zichzelf uit het juiste stressbestendige hout gesneden’

De vrouw is nooit aangesproken op haar functioneren. Volgens de rechter heeft het WZA ook niet goed onderbouwd dat de inzet van de medewerkster vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid niet verantwoord was. ,,Gelet op het feit dat zij kennelijk sinds 1984 goed heeft gefunctioneerd, ligt het ook in de rede dat zij op zichzelf uit het juiste, stressbestendige hout is gesneden om de functie van operatieassistent te vervullen, maar een tijd ‘uit het lood’ is geslagen door de achtereenvolgende gebeurtenissen in haar privéleven.”

De rechter heeft bepaald dat het ziekenhuis haar binnen veertien dagen na het vonnis weer moet toelaten op het werk op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag. ,,Het staat partijen uiteraard vrij om met elkaar af te spreken hoe zij de werkhervatting in de praktijk handen en voeten zullen geven”, oordeelt de rechter.Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe