Het aantal konijnen en hazen in Nederland is volgens dierenbeschermers sinds 1950 met 60 tot 70 procent afgenomen.

Zijn de Drentse konijnen te vaak het haasje? Dierenbeschermers vinden van wel

Het aantal konijnen en hazen in Nederland is volgens dierenbeschermers sinds 1950 met 60 tot 70 procent afgenomen. Foto Marcel van Kammen

Het gaat niet goed met hazen en konijnen, de jacht op deze dieren moet daarom stoppen, vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Drenthe.

Konijnen en hazen staan sinds kort op de Rode Lijst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), vertelt Statenlid Thea Potharst (PvdD). Op deze lijst staan kwetsbare of bedreigde dieren waaraan aandacht moet worden besteed om ze te beschermen. De lijst biedt geen wettelijke bescherming, maar de provincie kan er wel voor zorgen dat konijnen en hazen beter beschermd worden, stelt zij. Binnenkort stelt zij haar standpunt ter discussie met andere Statenleden in de commissie voor het omgevingsbeleid.

Behoefte aan duidelijkheid

Het is goed dat de politici in de provincie dit vraagstuk bespreken, vindt voorzitter Piet van Dijk van de Fauna Beheereenheid Drenthe (FBE). De FBE houdt van veel diersoorten bij hoeveel die voorkomen in de provincie en bepaalt op basis daarvan hoeveel er afgeschoten moeten worden om overbevolking en schade aan landbouwgewassen te voorkomen. „Wij hebben wel behoefte aan een politiek oordeel nu de hazen en konijnen op die rode lijst staan”, zegt Van Dijk.

De laatste tellingen van de FBE dateren uit 2019. In dat jaar ging het om 411 konijnen en 2854 hazen in 21 Drentse gebieden. Ter vergelijking: in dat jaar zijn ruim 10.000 reeën geteld. Sinds 1950 is het aantal reeën met 60 tot 70 procent afgenomen, stelt Potharst.

Ook de Dierenbescherming dringt er bij het provinciebestuur op aan konijnen en hazen beter te beschermen.

Vossen vergrijpen zich aan weidevogels

Dat het slecht gaat met hazen en konijnen, is slecht voor de totale wildstand, zegt Potharst. Vossen bijvoorbeeld zijn dol op een konijnenboutje, maar als dat niet voorhanden is, vergrijpen ze zich aan weidevogels. Dit geldt ook voor andere roofdieren. Het voortbestaan van de weidevogels komt dan verder onder druk te staan.

De provincie kan niet heel veel betekenen voor de bedreigde hazen en konijnen, schreven Gedeputeerde Staten in antwoord op eerdere vragen van Potharst. De provincie kan de jacht erop niet verbieden, dat kan alleen het ministerie doen. Maar zij kan wel afspraken maken met de Fauna Beheerseenheid, stelt de Dierenbescherming. En dat is precies wat Potharst wil. Zou het niet ongewenst zijn als alle konijnen en hazen uit de provincie verdwijnen, vraagt ze de andere fracties.

Zo’n vaart zal het niet lopen, zegt Van Dijk. „Onze jagers houden goed bij hoeveel konijnen en hazen er zijn. Ze gaan echt niet de laatste dieren van hun terrein afschieten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu