Zo betrek je de Drent bij zonne- en windenergie. Provincie komt met handleiding

De aanleg van een zonnpark bij Assen, enkele jaren geleden. Volgens de provincie Drenthe doen initiatiefnemers er verstandig aan omwonenden en andere belanghebbenden tijdig bij hun plannen te betrekken. Foto Jaspar Moulijn

Ontwikkelaars van projecten voor zonne- en windenergie hebben straks weer een argument minder om de omwonenden er niet bij te betrekken. De provincie Drenthe helpt hen met een handleiding.

Wel de lasten, niet de lusten. Menig Drent is argwanend over de komst van akkers met zonnepanelen en grote windturbines in hun achterban. Maar als je bijvoorbeeld zelf aandelen kunt kopen in een dergelijk project en als je kunt meepraten over hoe het in het landschap ingepast moet worden, vergult dat de bittere pil aanzienlijk.

Daarom heeft de provincie een handleiding opgesteld voor commerciële projectontwikkelaars en coöperaties hoe zij omwonenden en andere belanghebbenden beter kunnen betrekken bij hun initiatieven. In de handleiding staan voorbeelden van hoe dit goed kan. „Met deze handleiding willen we samen met de gemeenten initiatiefnemers stimuleren om omwonenden te informeren, te betrekken en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om lokaal eigendom vorm te geven en financieel te participeren.”

Op 17 februari praat de Statencommissie voor Omgevingsbeleid over de handleiding, daarna stelt het provinciebestuur hem definitief vast en kunnen projectontwikkelaars hem gebruiken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu