Drentse Staten teleurgesteld over schadeprotocol kleine gasvelden ('Dit is een onderhandelingsverhaal')

Minister Eric Wiebes. ANP

Provinciale Staten zijn teleurgesteld over het schadeprotocol voor kleine gasvelden dat minister Wiebes met mijnbouwbedrijven overeen is gekomen.

De VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat heeft afgesproken dat gaswinningsbedrijven inspraak houden in de beoordeling van eventuele mijnbouwschade. Ze kunnen zienswijze indienen op conclusies van de in te stellen Commissie Mijnbouwschade. Ook kunnen ze volgens Drentse Statenleden veel te makkelijk ‘binnen vier weken’ van de afspraken af, als ze dat willen.

Van omgekeerde bewijslast, zoals voor schade door gaswinning in Groningen geldt, is bij kleine velden zoals in Drenthe dus geen sprake.

Opdracht aan Tjisse Stelpstra

Vanuit Drenthe is daar wel voor gepleit. Tevergeefs. Daarom gaven alle fracties woensdag de opdracht aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) om hun teleurstelling kenbaar te maken aan regering en Tweede Kamer, waar donderdag over mijnbouw wordt vergaderd.

Stelpstra was blij met de ‘steun’ vanuit het parlement. Alleen de VVD leek aanvankelijk tegen de motie te stemmen, maar na stevige discussie met onder meer het CDA, de ChristenUnie en de PvdA lieten de liberalen zich overhalen.

Wat voor signaal geven we af?

Aanvankelijk zei Jan Smits (VVD) dat hij het nieuwe protocol eerst een kans wil geven. Om op die manier ook te kunnen constateren of het wel of niet werkt. ,,Deze boodschap is voor iedere inwoner van Drenthe’’, zei Smits. ,,Zoek mij maar op als u niet door deze nieuwe procedure heen komt Ik maak me sterk dat uw schadegeval in behandeling wordt genomen.’’

Na een schorsing stemde ook de VVD voor.

,,Wat voor signaal geven we af als we als enige tegen de motie stemmen?’’, vroeg Smits zich hardop af.

Stelpstra benadrukte dat het protocol geen kwestie is van nieuwe wetgeving. ,,Dit is een onderhandelingsverhaal. Dit is een contract. De mijnbouwmaatschappijen wilden niet verder gaan dan dit.’’

menu