Het zonnepark dat in het Hunzedal bij Exloo wordt gebouwd, levert het dorp 350.000 euro op. Een speciale werkgroep bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.

Speeltoestellen in het dorpscentrum of nieuwe, energiezuinige verlichting bij een vereniging. Het zijn zomaar wat voorbeelden van wat er mogelijk is met de tonnen die het dorp Exloo en de Boermastreek krijgen van het zonnepark Exloosche Landen. Het geld komt niet in één keer. Het gaat om 50.000 euro per jaar, gedurende zeven jaar.

Ontwikkelaar GroenLeven won onlangs de laatste rechtszaak die het Drentse Landschap en Natuur- en Milieufederatie Drenthe hadden aangespannen. Inmiddels is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg. Het zonnepark komt in het Hunzedal, op grond van boeren met ‘natte’ landbouwgrond, waar de oogsten vaak slecht uitvallen. De zonnepanelen moeten zo’n 50 megawatt aan zonne-energie opwekken, goed voor de energievoorziening van 15.000 huishoudens.

'Afwachten waar verenigingen mee komen'

Om het omringende gebied mee te laten profiteren is een omgevingsfonds in het leven geroepen. De Dorpsraad in Exloo heeft een werkgroep gevraagd dit fonds te beheren en te zorgen voor de verdeling van het geld. Afgesproken is dat het in ieder geval wordt gebruikt voor sociaal-maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo en de Boermastreek in Exloërveen.

,,Het is ook voor ons afwachten waar de verenigingen en groepen mee komen’’, zegt Jakob Rijnberg van de werkgroep. ,,We laten ons verrassen. Overigens vragen we wel van initiatiefnemers dat zij zelf ook investeren. Met geld, met andere subsidies of menskracht. Het is niet zo van: Rij de kruiwagen maar voor en wij scheppen hem wel vol. Zo werkt het niet.’’

De Dorpsraad in Exloo kwam vorige week in het nieuws met de presentatie van haar plannen voor het dorpscentrum, op de plek van het afgebrande cultuurhistorisch museum Bebinghehoes. De Dorpsraad wil hier een trekpleister van maken met een culturele markthal, een natuurspeelplaats, een ‘science hub’ en terrasjes. Een beheerstichting heeft inmiddels grond aangekocht.

Deel voor inrichting Dorpsplein

Rijnberg: ,,Het zou goed kunnen dat een deel van het zonnepark-geld wordt besteed aan de inrichting van het Dorpsplein. Als de beheerstichting een aanvraag doet, maakt zij een goede kans dat die wordt gehonoreerd. Het geld komt dan immers ten goede aan het dorp.’’

Eind september houdt de werkgroep een eerste informatiebijeenkomst, waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over het omgevingsfonds en de regels om hier aanspraak op te kunnen maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Duurzaamheid
Duurzame energie