Zonneparken en molens: provincie Drenthe moet touwtjes in handen houden, vinden Statenleden

De komst van windmolens en zonneparken vergt meer afstemming, vinden de meeste fracties in Provinciale Staten van Drenthe. De provincie moet daarom meer regie voeren.

Dit bleek woensdag tijdens een vergadering over de zogenoemde Omgevingsvisie, een plan voor de ruimtelijke ordening in de komende jaren. De overgang van fossiele brandstoffen naar wind en zon is daarvan een belangrijk onderdeel. Die heeft ook in Drenthe gevolgen.

Wildgroei aan zonneparken

Dinsdag bleek al tijdens een inspraakavond dat veel burgers en organisaties daar zorgen over hebben. Ook de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, die zonne-energie een warm hart toedraagt, waarschuwt voor een wildgroei aan zonneparken.

In de Omgevingsvisie staat dat de gemeenten een belangrijke stem krijgen bij de vraag waar wel en waar geen zonneparken en windmolens moeten komen. Maar woensdag bleek dat veel Statenfracties vinden dat de provincie de touwtjes meer in handen moeten houden. De provincie moet er op toezien dat het opwekken van schone energie niet ten koste gaat van de landbouw en natuur en recreatie, waarschuwde Ton Serlie (VVD). Hij kreeg op dit punt bijval van onder anderen Marianne van der Tol (D66) en Klaas Neutel (CDA).

Geen carte blanche

De gemeenten krijgen in de Omgevingsvisie bepaald geen carte blanche om naar eigen inzicht zonneparken en windmolens mogelijk te maken, zei gedeputeerde Tjisse Stelpstra in een reactie. ,,Ik verzet mij tegen dit beeld. Wel staan de gemeenten dichter bij de inwoners dan wij en kennen ze de wijken en de dorpen beter.’’ Daardoor zouden de gemeenten betere afwegingen kunnen maken. Maar de provincie houdt wel degelijk een sturende rol, benadrukte de gedeputeerde.

De energietranisitie is volgens Stelpstra een van de grootste veranderingen van de eeuw. Daarom is het heel belangrijk om de inwoners daar op de juiste manier bij te betrekken, vulde Statenlid Hendrikus Loof (PvdA) aan. ,,Zonder hun steun gaat het niet lukken’’, betoogde hij.

OutleTT

Het debat ging ook kort over OutleTT, het plan voor een outletcenter bij het TT-circuit bij Assen. Initiatiefnemer Raymond Coronel ziet na een uitspraak van de Raad van State nog een haakje om de afwijzing door de provincie aan te vechten.

Hans Kuipers van GroenLinks drukte Stelpstra op het hart om juridisch nog eens goed te onderbouwen waarom OutleTT er niet moet komen. Alleen de PVV pleitte nog voor OutleTT. Volgens fractievoorzitter Nico Uppelschoten is wel geluisterd naar belangenclubs uit de binnenstad van Assen, maar niet naar de inwoners van Drenthe.

Snel definitief duidelijkheid

Stelpstra moet proberen zo snel mogelijk definitief duidelijkheid te geven, betoogde Frank Duut (50+). ,,Plannen om in de binnenstad van Assen te investeren, komen niet van de grond zo lang OutleTT ook maar een beetje boven de markt hangt’’, verklaarde hij.

Provinciale Staten vergaderen woensdag 3 oktober opnieuw over de Omgevingsvisie.

menu